Referater, dagsordner mm.

Her på siden finder du Dagsordener, Referater, bilag mm. fra møder i den Fælles Kommunale Beredskabskommission.

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 19. januar følgende punkter:

 1. Konstituering af den nye Beredskabskommission
 2. Status
 3. Mødeplan 2018 for Beredskabskommissionen
 4. Overdragelse fra den tidligere Beredskabskommission
 5. Oversigt over stationer
 6. Kort præsentation af Vestsjællands Brandvæsen

Referat

Bilag

Bilag 1 - Overdragelse til Beredskabskommission

Bilag 2 - Procedurer for orientering af kommunerne ved større hændelser

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 8. december følgende punkter:

 1. Status
 2. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017
 3. Budget 2018, efterdrøftelse
 4. Afvigelser 3. kvartal 2017
 5. Oversigt over stationer
 6. Overdragelse til den kommende Beredskabskommission

Referat

Bilag

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandler på sit møde den 8. december følgende punkter:

 1. Status
 2. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017
 3. Budget 2018, efterdrøftelse
 4. Afvigelser 3. kvartal 2017
 5. Oversigt over stationer
 6. Overdragelse til den kommende Beredskabskommission

Bilag til dagsorden

Dagsorden

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 15. september følgende punkter:

 1. Status
 2. Tilpasning af budget 2017
 3. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2017
 4. Budget 2018, efterdrøftelse
 5. Takster 2018
 6. Afvigelser 1. halvår 2017
 7. Brandkadetter
 8. Ejerkommunernes repræsentation i den lokale beredskabskabsstab (LBS)
 9. Risikobaseret Dimensionering: Temadrøftelse om udvikling af det operative beredskab

Referat

Bilag til dagsorden

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandler på sit møde den 15. september følgende punkter:

 1. Status
 2. Tilpasning af budget 2017
 3. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2017
 4. Budget 2018, efterdrøftelse
 5. Takster 2018
 6. Afvigelser 1. halvår 2017
 7. Brandkadetter
 8. Ejerkommunernes repræsentation i den lokale beredskabskabsstab (LBS)
 9. Risikobaseret Dimensionering: Temadrøftelse om udvikling af det operative beredskab

Bilag til dagsorden

Dagsorden

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede ved sit møde d. 09. juni 2017 følgende punkter:

 1. Status - Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 9. juni 2017
 2. Aktivoverdragelsesaftale
 3. Godkedensle af revideret budget 2017
 4. Budgetopfølgning pr. 1 maj 2017
 5. Budget 2018
 6. Kvalitetssikring 2017 - afrapportering til Beredskabskommission pr. 1 maj 2017
 7. Temadrøftelse - Risikobaseret Dimensionering, Forebyggende Beredskab
 8. Eventuelt - Den Fælleskommunale Beredskabskommission den 9. juni 2017

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandler på sit møde den 09. juni følgende punkter:

 1. Status - Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 9. juni 2017
 2. Aktivoverdragelsesaftale
 3. Godkedensle af revideret budget 2017
 4. Budgetopfølgning pr. 1 maj 2017
 5. Budget 2018
 6. Kvalitetssikring 2017 - afrapportering til Beredskabskommission pr. 1 maj 2017
 7. Temadrøftelse - Risikobaseret Dimensionering, Forebyggende Beredskab
 8. Eventuelt - Den Fælleskommunale Beredskabskommission den 9. juni 2017

Bilag til dagsorden

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 21. april 2017 følgende punkter:

 

 1. Status
 2. Godkendelse af åbningsbalance for Vestsjællands Brandvæsen I/S
 3. Godkendelse af R-2016 for Vestsjællands Brandvæsen I/S
 4. Analyse af Vestsjællands Brandvæsens lønomkostninger i 2016
 5. Analyse af sideaktiviteter
 6. Risikobaseret Dimensionering Temadrøftelse om klimahændelser samt terrorhændelser

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 10. marts 2017 følgende punkter:

 

 1. Status
 2. Foreløbig status vedrørende årsregnskab 2016
 3. Analyse af Vestsjællands Brandvæsens lønomkostninger i 2016
 4. Leasingfinansering, udskiftning af pagere
 5. Leasingfinansering, refinansiering af redningslift og automobilsprøjte
 6. Leasingfinansering af nyt indsatslederkøretøj i forbindelse med totalskade
 7. Årsrapport 2016
 8. Orientering om kvalitetssikring i VSBV
 9. Analyse af sideaktiviteter
 10. Drøftelse af stormen "Urd"
 11. Sideaktiviteter, drøftelse af procedurer

Bilag til dagsordenen:

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 16. December 2016 følgende punkter:

 

 1. Status
 2. Budgetopfølgning ultimo november 2016
 3. Ejerkommunernes betaling af driftstilskud - ændret ratebetaling
 4. Oprydning efter færdselsuheld
 5. Leasing af indsatslederbil
 6. Eventuelt

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 04. november 2016 følgende punkter:

 1. Nyt medlem af Den Fælleskommunale Beredskabskommission
 2. Valg af næstformand
 3. Valg af revisor
 4. Status
 5. Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møder i 2017
 6. Businesscase - døgnbetjent vagtcentral
 7. Godkendelse af Falck-kontrakter for perioden 1. januar til 31. december 2019
 8. Indgåelse af leasingaftaler

Bilag til dagsordenen:

Den Fælleskommunale Beredskabskommision behandlede på sit møde den 30. september 2016 følgende punkter:

 1. Status
 2. Samordning af Vestsjællands Brandvæsens vagtcentral
 3. Vestsjællands Brandvæsens taskter 2017
 4. Orientereng af ejerkommunerne ved større hændelser
 5. Kvalitetssikring i Vestsjællands Brandvæsen
 6. Proces for tilvajebringelse af Risikobaseret Dimensionering 2018

 

Bilag til dagsordenen:

Bilagssamling til dagsordenens punkter (pdf)

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 10. juni 2016 følgende punkter:

 1. Status - Vestsjællands Brandvæsen
 2. Statsforvaltningens godkendelse af Vestsjællands Brandvæsens vedtægt
 3. Budget 2017
 4. Tidsplan - hovedaktiviteter 2016 - 2018
 5. Falck-kontrakter 2017 - 2019
 6. Ændinger i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsloven samt havmiljøloven
 7. Ændringer i beredskabsloven
 8. Samordning af Vestsjællands Brandvæsen vagtcentraler


Bilag til dagsorden/punkter:

2. Statsforvaltningens godkendelse (pdf)
3. Budgetforslag (pdf)
4. Tidsplan - hovedaktiviteter over 3 år (pdf)
7. Ændringer i beredskabsloven - sammenstilling gældende/ny lovgivning (pdf)
8. Notat om vision for VSBVs vagtcentral (pdf)

 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 29. april 2016 følgende punkter:

 1. Nyt medlem af beredskabskommissionen
 2. Status på etableringen af Vestsjællands Brandvæsen
 3. Justering af organisationen
 4. Udkaldsform, vagtsætning m.v.
 5. Risikobaseret dimensionering 2016
 6. Temadrøftelse - hjemtagelse af effektiviseringer
 7. Eventuelt

Den Fælleskommunale Beredskabskommission forventes på sit møde den 29. april 2016 at behandle følgende punkter:

 1. Nyt medlem af beredskabskommissionen
 2. Status på etableringen af Vestsjællands Brandvæsen
 3. Justering af organisationen
 4. Udkaldsform, vagtsætning m.v.
 5. Risikobaseret dimensionering 2016
 6. Temadrøftelse - hjemtagelse af effektiviseringer
 7. Eventuelt

I dagsorden med tilhørende bilag nedenfor kan du endvidere orienterer dig om de enkelte sagers indhold m.v.

På Beredskabskommissionens møde blev ansættelse af ny direktør godkendt.

Der var 28 ansøgere til stillingen, hvoraf 6 blev udtaget til 1. samtalerunde, og 2 gik videre til 2. samtalerunde.

På baggrund af ansættelsesudvalgets indstilling vedtog Beredskabskommissionen at ansætte Helle Søeberg i stillingen som beredskabsdirektør pr. 1. april 2016.

Helle Søeberg har tidligere været ansat som bl.a. kommunaldirektør og teknisk direktør i Herlev Kommune. Helle Søeberg har qua sine hidtidige ansættelser et bredt kendskab til bered-skabsområdet, er uddannet civilingeniør og har en Master i offentlig ledelse (MPA - Master of Public Administration.

Læs hele referatet

Beredskabskommissionen holdt møde d. 29. januar 2016

Beredskabskommisisionen holdt møde den 5. januar 2016.

VSBV.dk benytter cookies

For at give dig den bedst mulige brugeroplevelse, benytter vi cookies til at vores statistik. Du kan til hver en tid slette cookies igen.

OK