Referater, dagsordner mm.

Her på siden finder du Dagsordener, Referater, bilag mm. fra møder i den Fælles Kommunale Beredskabskommission.

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 14. September følgende punkter:

 • Beslutning for punkt 1: Risikobaseret dimensionering 2018
 • Punkt 1: Risikobaseret dimensionering 2018
 • Beslutning for punkt 2: RDB 20: Redning på fjord og hav
 • Punkt 2: RDB 20: Redning på fjord og hav

Referat

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandler på sit møde den 14. september følgende punkter:

 1. Risikobaseret dimensionering 2018
 2. RBD 20: Redning på fjord og hav

Bilag til dagsorden

Dagsorden

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 24. august følgende punkter:

 1. Status Beredskabskommissionen
 2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018
 3. Risiskobaseret Dimensionering 2018
 4. Revideret budget 2019 inkl. implementering af RBD
 5. RBD 20: Redning på fjord og hav
 6. Alternative betalingsmodeller for tilkøb af serviceniveau
 7. Analyse af beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn - kommissorium

Bilag til dagsorden

Referat

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandler på sit møde den 24. august følgende punkter:

 1. Status Beredskabskommissionen
 2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018
 3. Risiskobaseret Dimensionering 2018
 4. Revideret budget 2019 inkl. implementering af RBD
 5. RBD 20: Redning på fjord og hav
 6. Alternative betalingsmodeller for tilkøb af serviceniveau
 7. Analyse af beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn - kommissorium

Bilag til dagsorden

Dagsorden

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 29. juni følgende punkter:

 1. Status
 2. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018
 3. RBD, opsamling fra personalemøder med MED-status og stormøde den 28. juni
 4. Udkast til samlet plan for Risikobaseret Dimensionering
 5. Status på de enkelte kommunders tilkøb af serviceydelser
 6. RBD 20: Redning på fjord og hav - fire scenarier

Bilag til referatet

Referat

Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 (Punkt 2)

Bilag 2 - Plan for Risikobaseret Dimensionering, planforslag (Punkt 4)

Bilag 3 - Økonomi for RBD samlet plan (Punkt 4))

Bilag 4 - Uddybende beregning af ordning holdleder som teknisk leder (Punkt 4

Bilag 5 - RBD 11: Økonomi Orø (Punkt 4,5)

Bilag 6 - RBD samlet plan økonomisk oversigt inkl. tilkøb (Punkt 5)

Bilag 7 - RBD 20: Redning på fjord og hav, økonomi - tre scenarier (Punkt 6)

Bilag til samlet planforslag af VSBV Risikobaseret Dimensionering, bilag 2

Bilag 2.1 - oversigt over havne 

Bilag 2.2 - Oversigt over tvangsruter

Bilag 2.3 - Liste over risikoobjekter

Bilag 2.4 - Vejrligsscenarier

Bilag 2.5 - Kategorisering af risikoobjekter

Bilag 2.6 - Hverdagsscenarier

Bilag 2.7 - Særlige scenarier

Bilag 3.0 - Analysesamling

Bilag 3.1 - Plan for forebyggelse

Bilag 3.2 - Pickliste

Bilag 3.3 - Vandforsyningsplan

Bilag 3.4 - Møde - og alarmeringsplaner (Liste)

Bilag 3.5 - Møde - og alarmeringsplaner (eksempel)

Bilag 3.6 - Ressourcekatalog for det frivillige beredskab

Bilag 3.7 - Plan for forplejning og indkvartering

Bilag 3.8 - Aftale med Slagelse brand og redning

Bilag 3.9 - Aftale med ØSB

Bilag 3.9.1 - Aftale med ØSB fortsat

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandler på sit møde den 29. juni følgende punkter:

 1. Status
 2. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018
 3. RBD, opsamling fra personalemøder med MED-status og stormøde den 28. juni
 4. Udkast til samlet plan for Risikobaseret Dimensionering
 5. Status på de enkelte kommunders tilkøb af serviceydelser
 6. RBD 20: Redning på fjord og hav - fire scenarier

Bilag til dagsorden

Dagsorden

Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 (Punkt 2)

Bilag 2 - Plan for Risikobaseret Dimensionering, planforslag (Punkt 4)

Bilag 3 - Økonomi for RBD samlet plan (Punkt 4))

Bilag 4 - Uddybende beregning af ordning holdleder som teknisk leder (Punkt 4

Bilag 5 - RBD 11: Økonomi Orø (Punkt 4,5)

Bilag 6 - RBD samlet plan økonomisk oversigt inkl. tilkøb (Punkt 5)

Bilag 7 - RBD 20: Redning på fjord og hav, økonomi - tre scenarier (Punkt 6)

Bilag til samlet planforslag af VSBV Risikobaseret Dimensionering, bilag 2

Bilag 2.1 - oversigt over havne 

Bilag 2.2 - Oversigt over tvangsruter

Bilag 2.3 - Liste over risikoobjekter

Bilag 2.4 - Vejrligsscenarier

Bilag 2.5 - Kategorisering af risikoobjekter

Bilag 2.6 - Hverdagsscenarier

Bilag 2.7 - Særlige scenarier

Bilag 3.0 - Analysesamling

Bilag 3.1 - Plan for forebyggelse

Bilag 3.2 - Pickliste

Bilag 3.3 - Vandforsyningsplan

Bilag 3.4 - Møde - og alarmeringsplaner (Liste)

Bilag 3.5 - Møde - og alarmeringsplaner (eksempel)

Bilag 3.6 - Ressourcekatalog for det frivillige beredskab

Bilag 3.7 - Plan for forplejning og indkvartering

Bilag 3.8 - Aftale med Slagelse brand og redning

Bilag 3.9 - Aftale med ØSB

Bilag 3.9.1 - Aftale med ØSB fortsat

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 25. maj følgende punkter:

 1. Status
 2. Regnskab 2017
 3. Status på business case for vagtcentralen
 4. RBD - generelt
 5. RBD 0: Serviceniveau på responstider
 6. RBD 1: Tilpasninf af antal udrykningsenheder
 7. RBD 2: Harmonisering af førsteudrykningen
 8. RBD 3: Reduktion af antal redningslifte
 9. RBD 4: Brug af speciallifte
 10. RBD 5: Varetagelse af højderedningsopgaven
 11. RBD 6: Antal og placering af vandtankvogne
 12. RBD 7: Nedlæggelse og slytning af slangetendere til det frivillige beredskab
 13. RBD 8: Harmonosering af autosprøjter/tanksprøjter
 14. RBD 9: Tilpasning af miljøberedskabet
 15. RBD 10: Placering af tung frigørelse
 16. RBD 11: Harmonisering af ø-beredskaber
 17. RBD 12: Harmonisering af indsatsledervagten
 18. RBD 13: Strategi for frivlligt beredskab
 19. RBD 14: Beredskab ved vejrligshændelser
 20. RBD 15: Forberedelse af særlige indsatser - terror
 21. RBD 16: Opgradering af det operative beredskab i Kalundborg
 22. RBD 17: Udvikling af nye indsatskoncepter
 23. RBD 18: Rekruttering og fastholdelse af deltidsbrandfolk
 24. RBD 19: Øget samarbejde med naboberedskaberne
 25. RBD 20: Redning på fjord og hav - uden for beredskabsloven
 26. RBD 21: Kørsel til færdselsuheld uden redning - uden for beredskabsloven
 27. Midlertidig opgradering af beredskabet i Kalundborg

Bilag til referat

Referat

Bilag 1 - Proces for ejerstrategi (Punkt 1)

Bilag 2 - Revisionsberetning (Punkt 2)

Bilag 3 - Årsrapport (Punkt 2)

Bilag 4 - RBD generelt - oversigt over RBD indstillinger (Punkt 4)

Bilag 5 - Oplæg til responstider (Punkt 5)

Bilag 6 - Tilpasning af udrykningsenheder, Holbæk (Punkt 6)

Bilag 7 - Tilpasning af udrykningsenheder, Sorø (Punkt 6)

Bilag 8 - Økonomi - Tilpasning af udrykningsenheder (Punkt 6)

Bilag 9 - Harmonisering af første udrykningen, Økonomi (Punkt 7)

Bilag 10 - Harmonisering af første udrykningen (Punkt 7)

Bilag 11 - Reduktion i antallet af redningslifte (Punkt 8)

Bilag 12 - Økonomi - reduktion af antallet af redningslifte (Punkt 8)

Bilag 13 - Brug af speciallifte (Punkt 9)

Bilag 14 - Løsning af højderedning (Punkt 10)

Bilag 15 - Antal og placering af vandtankvogne, Økonomi (Punkt 11)

Bilag 16 - Antal og placering af vandtankvogne (Punkt 11)

Bilag 17 - Slangetendere (Punkt 12)

Bilag 18 - Placering af autosprøjter/tanksprøjter (Punkt 13)

Bilag 19 - Tilpasning af miljøberedskabet (Punkt 14)

Bilag 20 - Tung frigørelse (Punkt 15)

Bilag 21 - Harmonisering af ø-beredskaber (Punkt 16)

Bilag 22 - Økonomi - harmonisering af ø-beredskaber (Punkt 16)

Bilag 23 - Beredskabsplan for Orø (Punkt 16)

Bilag 24 - Beredskabsplan for Sejerø (Punkt 16)

Bilag 25 - Beredskabsplan for Nekselø (Punkt16)

Bilag 26 - Beredskabsplan for Reersø (Punkt 16)

Bilag 27 - Data på ø-beredskaber (Punkt 16)

Bilag 28 - Orø - flere scenarier (Punkt 16)

Bilag 29 - Indsatsledervagten (Punkt 17)

Bilag 30 - Ressourcekatalog for det frivillige beredskab (Punkt 18)

Bilag 31 - Strategi for det frivillige beredskab (Punkt 18)

Bilag 32 - Vejrligshændelser (Punkt 19)

Bilag 33 - Særlige hændelser - terror (Punkt 20)

Bilag 34 - Opgradering af det operative beredskab i Kaundborg (Punkt 21)

Bilag 35 - Notat om opgradering (Punkt 21)

Bilag 36 - Opgradering af det operative beredskab i Kalundborg, Økonomi (Punkt 21)

Bilag 37 - Opgørelse af virksomheder med stor brandbelastning i Kalundborg (Punkt 21)

Bilag 38 - Udvikling af nye indsatskoncepter (Punkt 22)

Bilag 39 - Deltidsberedskabet i en brydningstid (Punkt 23)

Bilag 40 - Rekruttering og fastholdelse af deltidsbrandfolk (Punkt 23)

Bilag 41 - Samarbejde med naboberedskaber (Punkt 24)

Bilag 42 - Redning fjord/hav (Punkt 25)

Bilag 43 - Redning fjord/hav, økonomi (Punkt 25)

Bilag 44 - Kørsel færdselsudheld, økonomi (Punkt 26)

Bilag 45 - Kørsel til færdselsudheld (Punkt 26)

 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandler på sit møde den 25. maj følgende punkter:

 1. Status
 2. Regnskab 2017
 3. Status på business case for vagtcentralen
 4. RBD - generelt
 5. RBD 0: Serviceniveau på responstider
 6. RBD 1: Tilpasninf af antal udrykningsenheder
 7. RBD 2: Harmonisering af førsteudrykningen
 8. RBD 3: Reduktion af antal redningslifte
 9. RBD 4: Brug af speciallifte
 10. RBD 5: Varetagelse af højderedningsopgaven
 11. RBD 6: Antal og placering af vandtankvogne
 12. RBD 7: Nedlæggelse og slytning af slangetendere til det frivillige beredskab
 13. RBD 8: Harmonosering af autosprøjter/tanksprøjter
 14. RBD 9: Tilpasning af miljøberedskabet
 15. RBD 10: Placering af tung frigørelse
 16. RBD 11: Harmonisering af ø-beredskaber
 17. RBD 12: Harmonisering af indsatsledervagten
 18. RBD 13: Strategi for frivlligt beredskab
 19. RBD 14: Beredskab ved vejrligshændelser
 20. RBD 15: Forberedelse af særlige indsatser - terror
 21. RBD 16: Opgradering af det operative beredskab i Kalundborg
 22. RBD 17: Udvikling af nye indsatskoncepter
 23. RBD 18: Rekruttering og fastholdelse af deltidsbrandfolk
 24. RBD 19: Øget samarbejde med naboberedskaberne
 25. RBD 20: Redning på fjord og hav - uden for beredskabsloven
 26. RBD 21: Kørsel til færdselsuheld uden redning - uden for beredskabsloven
 27. Midlertidig opgradering af beredskabet i Kalundborg

Bilag til dagsorden

Dagsorden

Bilag 1 - Proces for ejerstrategi (Punkt 1)

Bilag 2 - Revisionsberetning (Punkt 2)

Bilag 3 - Årsrapport (Punkt 2)

Bilag 4 - RBD generelt - oversigt over RBD indstillinger (Punkt 4)

Bilag 5 - Oplæg til responstider (Punkt 5)

Bilag 6 - Tilpasning af udrykningsenheder, Holbæk (Punkt 6)

Bilag 7 - Tilpasning af udrykningsenheder, Sorø (Punkt 6)

Bilag 8 - Økonomi - Tilpasning af udrykningsenheder (Punkt 6)

Bilag 9 - Harmonisering af første udrykningen, Økonomi (Punkt 7)

Bilag 10 - Harmonisering af første udrykningen (Punkt 7)

Bilag 11 - Reduktion i antallet af redningslifte (Punkt 8)

Bilag 12 - Økonomi - reduktion af antallet af redningslifte (Punkt 8)

Bilag 13 - Brug af speciallifte (Punkt 9)

Bilag 14 - Løsning af højderedning (Punkt 10)

Bilag 15 - Antal og placering af vandtankvogne, Økonomi (Punkt 11)

Bilag 16 - Antal og placering af vandtankvogne (Punkt 11)

Bilag 17 - Slangetendere (Punkt 12)

Bilag 18 - Placering af autosprøjter/tanksprøjter (Punkt 13)

Bilag 19 - Tilpasning af miljøberedskabet (Punkt 14)

Bilag 20 - Tung frigørelse (Punkt 15)

Bilag 21 - Harmonisering af ø-beredskaber (Punkt 16)

Bilag 22 - Økonomi - harmonisering af ø-beredskaber (Punkt 16)

Bilag 23 - Beredskabsplan for Orø (Punkt 16)

Bilag 24 - Beredskabsplan for Sejerø (Punkt 16)

Bilag 25 - Beredskabsplan for Nekselø (Punkt16)

Bilag 26 - Beredskabsplan for Reersø (Punkt 16)

Bilag 27 - Data på ø-beredskaber (Punkt 16)

Bilag 28 - Orø - flere scenarier (Punkt 16)

Bilag 29 - Indsatsledervagten (Punkt 17)

Bilag 30 - Ressourcekatalog for det frivillige beredskab (Punkt 18)

Bilag 31 - Strategi for det frivillige beredskab (Punkt 18)

Bilag 32 - Vejrligshændelser (Punkt 19)

Bilag 33 - Særlige hændelser - terror (Punkt 20)

Bilag 34 - Opgradering af det operative beredskab i Kaundborg (Punkt 21)

Bilag 35 - Notat om opgradering (Punkt 21)

Bilag 36 - Opgradering af det operative beredskab i Kalundborg, Økonomi (Punkt 21)

Bilag 37 - Opgørelse af virksomheder med stor brandbelastning i Kalundborg (Punkt 21)

Bilag 38 - Udvikling af nye indsatskoncepter (Punkt 22)

Bilag 39 - Deltidsberedskabet i en brydningstid (Punkt 23)

Bilag 40 - Rekruttering og fastholdelse af deltidsbrandfolk (Punkt 23)

Bilag 41 - Samarbejde med naboberedskaber (Punkt 24)

Bilag 42 - Redning fjord/hav (Punkt 25)

Bilag 43 - Redning fjord/hav, økonomi (Punkt 25)

Bilag 44 - Kørsel færdselsudheld, økonomi (Punkt 26)

Bilag 45 - Kørsel til færdselsudheld (Punkt 26)

 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 16. marts følgende punkter:

 1. Status
 2. Revision af ejerstrategi
 3. Regnskab 2017 - foreløbig status
 4. Mobil dømning, betaling
 5. Budgetstatus 2018
 6. Nyt økonomisystem
 7. Leasing af kassevogn til kørsel med hjælpemidler
 8. Status på administrationsaftale med Kalundborg Kommune
 9. Tilførsel af ressorucer til Myndighed og Forebyggelse
 10. Drøftelse af bruttoliste med oplæg til operativt serviceniveau i forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering (RBD)
 11. Sideaktiviteter - overblik og fremtidig udvikling
 12. Løft - ny prisstruktur ud fra en omkostningsbaseret tilgang
 13. Varsel ved bortfald af sideaktiviteter
 14. Regulering af takster for overvågning af tyverialarmeringsanlæg (AIA) og tekniske alarmer
 15. Brandhaner

Bilag til dagsorden

Referat

Bilag 1 - Ejerstrategi status (Punkt 2)

Bilag 2 - Forventet resultat budget 2017 (Punkt 3)

Bilag 3 - Budgetstatus (Punkt 5)

Bilag 4 - RBD tidsplan (Punkt 10)

Bilag 5 - RBD Risikoprofil (Punkt 10)

Bilag 6 - Notat om sideaktiviteter (Punkt 11)

Bilag 7 - Varsel ved bortfald af sideaktiviteter (Punkt 13)

Bilag 8 - Brandhaner (Punkt 15)

Bilag 9 - Bruttokatalog (Punkt 10)

Bilag 10 - Bilagssamling til bruttokatalog (Punkt 10)

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandler på sit møde den 16. marts følgende punkter:

 1. Status
 2. Revision af ejerstrategi
 3. Regnskab 2017 - foreløbig status
 4. Mobil dømning, betaling
 5. Budgetstatus 2018
 6. Nyt økonomisystem
 7. Leasing af kassevogn til kørsel med hjælpemidler
 8. Status på administrationsaftale med Kalundborg Kommune
 9. Tilførsel af ressorucer til Myndighed og Forebyggelse
 10. Drøftelse af bruttoliste med oplæg til operativt serviceniveau i forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering (RBD)
 11. Sideaktiviteter - overblik og fremtidig udvikling
 12. Løft - ny prisstruktur ud fra en omkostningsbaseret tilgang
 13. Varsel ved bortfald af sideaktiviteter
 14. Regulering af takster for overvågning af tyverialarmeringsanlæg (AIA) og tekniske alarmer
 15. Brandhaner

Bilag til dagsorden

Dagsorden

Bilag 1 - Ejerstrategi status (Punkt 2)

Bilag 2 - Forventet resultat budget 2017 (Punkt 3)

Bilag 3 - Budgetstatus (Punkt 5)

Bilag 4 - RBD tidsplan (Punkt 10)

Bilag 5 - RBD Risikoprofil (Punkt 10)

Bilag 6 - Notat om sideaktiviteter (Punkt 11)

Bilag 7 - Varsel ved bortfald af sideaktiviteter (Punkt 13)

Bilag 8 - Brandhaner (Punkt 15)

Bilag 9 - Bruttokatalog (Punkt 10)

Bilag 10 - Bilagssamling til bruttokatalog (Punkt 10)

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 19. januar følgende punkter:

 1. Konstituering af den nye Beredskabskommission
 2. Status
 3. Mødeplan 2018 for Beredskabskommissionen
 4. Overdragelse fra den tidligere Beredskabskommission
 5. Oversigt over stationer
 6. Kort præsentation af Vestsjællands Brandvæsen

Referat

Bilag

Bilag 1 - Overdragelse til Beredskabskommission

Bilag 2 - Procedurer for orientering af kommunerne ved større hændelser

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 8. december følgende punkter:

 1. Status
 2. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017
 3. Budget 2018, efterdrøftelse
 4. Afvigelser 3. kvartal 2017
 5. Oversigt over stationer
 6. Overdragelse til den kommende Beredskabskommission

Referat

Bilag

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandler på sit møde den 8. december følgende punkter:

 1. Status
 2. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017
 3. Budget 2018, efterdrøftelse
 4. Afvigelser 3. kvartal 2017
 5. Oversigt over stationer
 6. Overdragelse til den kommende Beredskabskommission

Bilag til dagsorden

Dagsorden

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 15. september følgende punkter:

 1. Status
 2. Tilpasning af budget 2017
 3. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2017
 4. Budget 2018, efterdrøftelse
 5. Takster 2018
 6. Afvigelser 1. halvår 2017
 7. Brandkadetter
 8. Ejerkommunernes repræsentation i den lokale beredskabskabsstab (LBS)
 9. Risikobaseret Dimensionering: Temadrøftelse om udvikling af det operative beredskab

Referat

Bilag til dagsorden

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandler på sit møde den 15. september følgende punkter:

 1. Status
 2. Tilpasning af budget 2017
 3. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2017
 4. Budget 2018, efterdrøftelse
 5. Takster 2018
 6. Afvigelser 1. halvår 2017
 7. Brandkadetter
 8. Ejerkommunernes repræsentation i den lokale beredskabskabsstab (LBS)
 9. Risikobaseret Dimensionering: Temadrøftelse om udvikling af det operative beredskab

Bilag til dagsorden

Dagsorden

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede ved sit møde d. 09. juni 2017 følgende punkter:

 1. Status - Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 9. juni 2017
 2. Aktivoverdragelsesaftale
 3. Godkedensle af revideret budget 2017
 4. Budgetopfølgning pr. 1 maj 2017
 5. Budget 2018
 6. Kvalitetssikring 2017 - afrapportering til Beredskabskommission pr. 1 maj 2017
 7. Temadrøftelse - Risikobaseret Dimensionering, Forebyggende Beredskab
 8. Eventuelt - Den Fælleskommunale Beredskabskommission den 9. juni 2017

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandler på sit møde den 09. juni følgende punkter:

 1. Status - Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 9. juni 2017
 2. Aktivoverdragelsesaftale
 3. Godkedensle af revideret budget 2017
 4. Budgetopfølgning pr. 1 maj 2017
 5. Budget 2018
 6. Kvalitetssikring 2017 - afrapportering til Beredskabskommission pr. 1 maj 2017
 7. Temadrøftelse - Risikobaseret Dimensionering, Forebyggende Beredskab
 8. Eventuelt - Den Fælleskommunale Beredskabskommission den 9. juni 2017

Bilag til dagsorden

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 21. april 2017 følgende punkter:

 

 1. Status
 2. Godkendelse af åbningsbalance for Vestsjællands Brandvæsen I/S
 3. Godkendelse af R-2016 for Vestsjællands Brandvæsen I/S
 4. Analyse af Vestsjællands Brandvæsens lønomkostninger i 2016
 5. Analyse af sideaktiviteter
 6. Risikobaseret Dimensionering Temadrøftelse om klimahændelser samt terrorhændelser

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 10. marts 2017 følgende punkter:

 

 1. Status
 2. Foreløbig status vedrørende årsregnskab 2016
 3. Analyse af Vestsjællands Brandvæsens lønomkostninger i 2016
 4. Leasingfinansering, udskiftning af pagere
 5. Leasingfinansering, refinansiering af redningslift og automobilsprøjte
 6. Leasingfinansering af nyt indsatslederkøretøj i forbindelse med totalskade
 7. Årsrapport 2016
 8. Orientering om kvalitetssikring i VSBV
 9. Analyse af sideaktiviteter
 10. Drøftelse af stormen "Urd"
 11. Sideaktiviteter, drøftelse af procedurer

Bilag til dagsordenen:

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 16. December 2016 følgende punkter:

 

 1. Status
 2. Budgetopfølgning ultimo november 2016
 3. Ejerkommunernes betaling af driftstilskud - ændret ratebetaling
 4. Oprydning efter færdselsuheld
 5. Leasing af indsatslederbil
 6. Eventuelt

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 04. november 2016 følgende punkter:

 1. Nyt medlem af Den Fælleskommunale Beredskabskommission
 2. Valg af næstformand
 3. Valg af revisor
 4. Status
 5. Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møder i 2017
 6. Businesscase - døgnbetjent vagtcentral
 7. Godkendelse af Falck-kontrakter for perioden 1. januar til 31. december 2019
 8. Indgåelse af leasingaftaler

Bilag til dagsordenen:

Den Fælleskommunale Beredskabskommision behandlede på sit møde den 30. september 2016 følgende punkter:

 1. Status
 2. Samordning af Vestsjællands Brandvæsens vagtcentral
 3. Vestsjællands Brandvæsens taskter 2017
 4. Orientereng af ejerkommunerne ved større hændelser
 5. Kvalitetssikring i Vestsjællands Brandvæsen
 6. Proces for tilvajebringelse af Risikobaseret Dimensionering 2018

 

Bilag til dagsordenen:

Bilagssamling til dagsordenens punkter (pdf)

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 10. juni 2016 følgende punkter:

 1. Status - Vestsjællands Brandvæsen
 2. Statsforvaltningens godkendelse af Vestsjællands Brandvæsens vedtægt
 3. Budget 2017
 4. Tidsplan - hovedaktiviteter 2016 - 2018
 5. Falck-kontrakter 2017 - 2019
 6. Ændinger i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsloven samt havmiljøloven
 7. Ændringer i beredskabsloven
 8. Samordning af Vestsjællands Brandvæsen vagtcentraler


Bilag til dagsorden/punkter:

2. Statsforvaltningens godkendelse (pdf)
3. Budgetforslag (pdf)
4. Tidsplan - hovedaktiviteter over 3 år (pdf)
7. Ændringer i beredskabsloven - sammenstilling gældende/ny lovgivning (pdf)
8. Notat om vision for VSBVs vagtcentral (pdf)

 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommission behandlede på sit møde den 29. april 2016 følgende punkter:

 1. Nyt medlem af beredskabskommissionen
 2. Status på etableringen af Vestsjællands Brandvæsen
 3. Justering af organisationen
 4. Udkaldsform, vagtsætning m.v.
 5. Risikobaseret dimensionering 2016
 6. Temadrøftelse - hjemtagelse af effektiviseringer
 7. Eventuelt

Den Fælleskommunale Beredskabskommission forventes på sit møde den 29. april 2016 at behandle følgende punkter:

 1. Nyt medlem af beredskabskommissionen
 2. Status på etableringen af Vestsjællands Brandvæsen
 3. Justering af organisationen
 4. Udkaldsform, vagtsætning m.v.
 5. Risikobaseret dimensionering 2016
 6. Temadrøftelse - hjemtagelse af effektiviseringer
 7. Eventuelt

I dagsorden med tilhørende bilag nedenfor kan du endvidere orienterer dig om de enkelte sagers indhold m.v.

På Beredskabskommissionens møde blev ansættelse af ny direktør godkendt.

Der var 28 ansøgere til stillingen, hvoraf 6 blev udtaget til 1. samtalerunde, og 2 gik videre til 2. samtalerunde.

På baggrund af ansættelsesudvalgets indstilling vedtog Beredskabskommissionen at ansætte Helle Søeberg i stillingen som beredskabsdirektør pr. 1. april 2016.

Helle Søeberg har tidligere været ansat som bl.a. kommunaldirektør og teknisk direktør i Herlev Kommune. Helle Søeberg har qua sine hidtidige ansættelser et bredt kendskab til bered-skabsområdet, er uddannet civilingeniør og har en Master i offentlig ledelse (MPA - Master of Public Administration.

Læs hele referatet

Beredskabskommissionen holdt møde d. 29. januar 2016

Beredskabskommisisionen holdt møde den 5. januar 2016.

VSBV.dk benytter cookies

For at give dig den bedst mulige brugeroplevelse, benytter vi cookies til at vores statistik. Du kan til hver en tid slette cookies igen.

OK