Politisk styregruppe

Efter at kommunalbestyrelser og byråd i juni 2015 har godkendt vedtægt og ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen, går vi pr. 1. august 2015 ind i implementeringsfasen. Dvs. at nu går selve fusionsprocessen i gang, således at de 6 nuværende beredskaber pr. 1. januar 2016 fusioneres til "Vestsjællands Brandvæsen".

Samtidig med godkendelsen af vedtægt og ejerstrategi, udpegede kommunalbestyrelserne repræsentanterne til den fælleskommunale  beredskabskommission, som pr. 1. januar afløser de nuværende 6 beredskabskommissioner.

Beredskabskommissionen trækker dog allerede pr. 1. august 2015 i arbejdstøjet - og fungerer som politisk styregruppe for projektet.

Mødet den 18. december 2015 blev det sidste ordinære møde i Den Politiske Styregruppe. Fra den 1. januar bliver tiltrædes styregruppen af 2 repræsentanter fra poliet - hhv fra Midt- og Vestsjællands Politi og Sydsjællands og Lolland-Falster Politi - og bliver herefter den fælleskommunale beredskabskommission - eller i daglig tale Beredskabskommissionen.

På mødet blev der nedsat et ansættelsesudvalg i forbindelse med ansættelse af beredskabsdirektør, som forventes at kunne tiltræde den 1. april 2016.

Desuden blev der orienteret om driftsbudgettet for 2016.

På mødet i Den politiske Styregruppe besluttedes det at genopslå stillingen som beredskabsdirektør. Processen sættes nu i gang - og der stiles hen imod at direktøren tiltræder 1. marts 2016.

Derudover drøftedes den samlede organisation samt serviceniveauer på vagtcentral- og indsatsledelsesområderne.

På Den politiske Styregruppes møde den 9. oktober 2015 blev Vestsjællands Brandvæsen for 2016 og overslagsårene 2017 og 2018 godkendt.

Desuden blev serviceniveauer i Den risikobaserede dimensionering 2016 godkendt, idet den politiske styregruppe lagde vægt på, at der var en hurtig fremdrift hen imod at hjemtage effektiviseringsgevinsterne ved at samordne beredskaberne i de 6 kommuner.

Mødet i Den Politiske Styregruppe var det første møde efter sommerferien - og det var det første møde for den nye sammensætning af styregruppen.

Styregruppen består nu af de 6 borgmestre, 6 kommunalbestyrelses/byrådsmedlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter samt enrepræsentant for de frivillige beredskaber.

Fra den 1. januar 2016 vil de 2 politikredse blive repræsenteret - hvorefter Den politiske Styregruppe bliver til Beredskabskommission.

På det første møde tog styregruppen bl.a. stilling til ledelsesorganiseringen i Vestsjællands Brandvæsen.

VSBV.dk benytter cookies

For at give dig den bedst mulige brugeroplevelse, benytter vi cookies til at vores statistik. Du kan til hver en tid slette cookies igen.

OK