Den årlige afprøvning af det landsdækkende sirenevarslingssystem gennemføres onsdag den 5. maj 2021 kl. 12:00.

Afprøvningen gennemføres af NSIOC med Østjyllands Politi som backup. Afprøvningen gennemføres som følger:

  • Kl. 12:00 afgives signalet ”GÅ INDEN DØRE

Samtidig afsendes ”testberedskabsmeddelelse” til Danmarks Radio og TV2.

  • Kl. 12:04 gentages signalet ”GÅ INDEN DØRE
  • Kl. 12:08 afgives signalet ”FAREN ER FORBI

I 2008 etablerede Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet i samarbejde en sms-varsling af døve og hørehæmmede. Samtlige, der har tilmeldt sig ordningen, modtager således en besked om, hvorfor der varsles onsdag den 5. maj 2021 kl. 12:00.

App’en Mobilvarsling, som er udviklet i et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet, Vejdirektoratet og DMI, vil også få sendt testvarslinger på dagen.

Yderligere information om varslingssystemet kan findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside https://brs.dk/da/borger/var-klar-nar-krisen-rammer/det-skal-du-gore-nar-du-horer-sirenerne/.

Personer, der opholder sig i en vandret linje inden for 40 meter af et sirenehoved, løber en risiko for at pådrage sig høreskader, når sirenen afgiver signal. Effektivt høreværn skal derfor altid anvendes. Der er derimod ingen risiko for at pådrage sig høreskader ved almindeligt ophold under sirener.

Ring ikke til 1-1-2, politi eller brandvæsen, fordi sirenerne afgiver signal. Unødvendige opkald om sirenesignal kan blokere alarmcentralen for livsvigtige meddelelser.

Læs mere om varsling på www.brs.dk