Der er i december 2020 udkommet en ny affaldsbekendtgørelse, hvori bestemmelserne om afbrænding af alt forbrændingsegnet affald er reguleret. Herunder altså også afbrænding af eksempelvis haveaffald.

Tidligere har det været muligt i bestemte landzoner i vinterhalvåret at brænde haveaffald af, det er det ikke længere.

Anmeldes ulovlige afbrændinger, tilkaldes både brandvæsen og politi. Den, som har foretaget afbrændingen, kan ende med en bøde for ulovlig afbrænding.

Afbrændinger af enhver form skal ikke anmeldes til det lokale beredskab, med undtagelse af afbrænding af lyng, siv, rør eller lign.

Ønsker man at gøre opmærksom på, at man påtænker en lovlig afbrænding, eller er man i tvivl, så kontakt politiet via 114 eller dit lokale miljøkontor.

I vejledning om afbrænding i Vestsjælland Brandvæsen, kan du som borger i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner blive klogere på afbrændingsreglerne, som er omfattet af 3 forskellige bekendtgørelser.

På din kommunes hjemmeside kan du få information om dine muligheder for af komme af med dit haveaffald.