Skip til hoved indholdet

Frivilligenheden

DET FRIVILLIGE BEREDSKAB STÅR KLAR TIL AT FORSTÆRKE DET DAGLIGE BEREDSKAB

Vestsjællands Brandvæsen råder over et større antal frivillige i Holbæk, Vig og Kalundborg, som er specialuddannede til at supplere det operative beredskab ved store og længerevarende hændelser.

Det frivillige beredskab kan således bistå med at løse følgende opgaver:

  • Assistance ved brandopgaver (vandforsyning, slukning mm.)
  • Forplejning og indkvartering af nødstedte, evakuenter og lignende
  • Pumpeopgaver ifm. fx stormflod
  • Digeberedskab ved storm osv.
  • Taktisk anvendelse af lys
  • Nødstrømsforsyning
  • Droneberedskab
  • Afstivningsopgaver
  • Fyldning af trykflasker ifm. indsats – mobil luftfyldestation

ER DU KLAR TIL AT HJÆLPE, NÅR DET BRÆNDER PÅ?

Du kan som almindelig borger tegne kontrakt som frivillig i Vestsjællands Brandvæsen, og blive en del af det samlede beredskab.
Du vil her igennem kunne tilegne dig en masse viden og kvalifikationer indenfor beredskabsområdet, og ikke mindst blive en del af et fantastiske netværk og kollegaskab.

Du er velkommen til at kontakte os på vsbv@vsbv.dk hvis du vil vide mere.