Sankthans er en travl aften for brandvæsenet. Følg Danske Beredskabers og Beredskabsstyrelsens gode råd, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen.

Brandvæsenet rykker ud til knap tre gange så mange 1-1-2-meldinger sankthansaften som på en normal aften og nat. I gennemsnit rykkede brandvæsenet ud til ca. 90 1-1-2-meldinger i løbet af sankthansaften set over de seneste fem år (2016-2020). Heraf flest til naturbrande. På en gennemsnitsaften i samme periode rykkede brandvæsenet i gennemsnit ud til ca. 30 1-1-2-meldinger. En aften er her defineret som tidsrummet fra kl. 18.00 til næste morgen kl. 06.00.

Du kan reducere risikoen for, at bål bliver til brand ved at overholde de anbefalede sikkerhedsafstande og følge fem gode råd om brandsikkerhed. Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen har igen i år udarbejdet infografik, som du kan se nederst på siden.

Forsigtighed er et nøgleord, når det kommer til sankthansbål. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at bygge bålet i sikker afstand til materialer, der kan brænde, tag hensyn til dine naboer og omgivelser, og vær opmærksom på vind- og vejrforholdene. Det er desuden vigtigt, at du aldrig bruger brandfarlige væsker, som f.eks. tændvæske eller benzin til optænding af bålet.

Fem gode råd til sankthans:

• Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet
• Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket – hæld gerne vand på
• Sørg for at have rigeligt med vand i nærheden
• Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet
• Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet

Hold sikker afstand
Når du afbrænder sankthansbål, gælder en række afstandsanbefalinger. Bålet skal placeres:

• 30 meter fra bygninger med hårdt tag – afstanden fordobles i vindens retning ved jævn og frisk vind
• 60 meter fra letantændelige markafgrøder
• 200 meter fra letantændeligt tag (stråtækte huse og lign.), nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation samt oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer

Hvis der blæser en hård vind eller mere, er det forbudt at tænde bål, medmindre kommunen har givet tilladelse. Derudover kan der ligeledes særligt i tørre perioder kan indføres afbrændingsforbud. Man bør derfor altid undersøge, hvad der gælder i sit lokalområde, før man tænder bål.

Du kan tjekke http://www.brandfare.dk  for at se, om der er indført afbrændingsforbud i din kommune.

Brug kun tørt og rent træ
Hovedbestanddelen af sankthansbålet bør altid bestå af tørt, rent træ. Kraftige grene suppleret med kvas og tyndere grene er et rigtig godt fundament for at få et flot og stabilt sankthansbål.

Det er forbudt at bruge affald, trykimprægneret træ og andet overfladebehandlet træ i sit bål.

Hvis uheldet er ude
Bliver bål til brand, så få folk på sikker afstand. Ring efter brandvæsenet på 1-1-2. Orientér dig om, hvor I befinder jer, inden du ringer. Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.

Søg information hos din kommune
Planlægger du at tænde sankthansbål på offentlige arealer, bør du undersøge reglerne i dit område. Mange steder kræver det tilladelse at afholde sankthansfesten på kommunens områder, mens det som udgangspunkt er lovligt at tænde sankthansbål i egen have.

Sankthansbål må kun afbrændes den 23. juni. På alle andre tidspunkter af året betragtes det som afbrænding af haveaffald, hvor der normalt gælder andre regler og begrænsninger. Tjek hos din kommune for nærmere oplysninger. Reglerne, der beskriver brug af åben ild, er beskrevet i afbrændingsbekendtgørelsen.