Med et tørkeindeks på 9 og 10 i det vestsjællandske, opfordrer vi i Vestsjællands Brandvæsen til at udvise stor forsigtighed ved brug af åben ild i naturen.

Afbrænding af bål og brug af grill er stadig tilladt – men pas på!

Vi har i en længere periode haft tørt sommervejr uden meget regn. Men med en lang periode uden vand, begynder naturen at tørste. Vi oplever derfor i øjeblikket at der rundt omkring os, er ved at være tørt hvilket øger risikoen for at brande der opstår i det fri, kan brede sig meget hurtigt og i værste fald blive meget voldsomme.

Det er endnu tilladt at brænde bål m.v. og grille. Vestsjællands Brandvæsen skal dog opfordre til, at du er lidt mere forsigtig end du måske plejer at være, eksempelvis ved at følge de gode råd nedenfor. Skal du udføre aktiviteter der frembringer åben ild fx afbrænde bål eller grille, så husk følgende:

  1. Brug dertil indrettede bålpladser.
  2. Sørg for gode afstandsforhold.
  3. Hav slukningsredskaber tilgængelig inden afbrænding påbegyndes – eks. haveslange, branddasker, skovle m.v. i et omfang så du til enhver tid kan afbryde din afbrænding.
  4. Hold afbrændingen under opsyn (af en voksen).
  5. Sørg for at ild og alle gløder er slukket ved afbrændingens afslutning (gælder også for grill).
  6. Du må ikke afbrænde i hård vind (over 10,8 m/s). Hvis det blæser op skal du straks afbryde din afbrænding.

Beredskabsstyrelsen har udgivet vejledningen; ” Grill, bål og ukrudtsbrænder – med omtanke”, der indeholder masser af gode råd til hvordan du sikkert omgås brug af åben ild.

Undlad ukrudtsbrænding

Flammebehandling af ukrudt virker allerbedst når planterne er fugtige, da ukrudt i virkeligheden skal koges – ikke brændes.
Da det samtidig er meget tørt i øjeblikket, er brugen af ukrudtsbrænderen risikabel at anvende.

Hvis du alligevel vælger at bruge den her mens det er tørt, så sørg for at have vand klar til slukning hvis uheldet er ude, og hold særligt godt øje med det flammebehandlede område – både under og efter du har brændt.
Hav også mobiltelefonen med i lommen, så du hurtigt kan alarmere hvis du ikke selv kan slukke branden.

Hent 112-app´en

Hent 112-app’en og hav den med i naturen. App’en kan ved nødkald stadfæste din position helt nøjagtigt, så du ikke skal bruge kostbar tid på at forklare vejen til det område du befinder dig i.

Hvis der meddeles Afbrændingsforbud

Vestsjællands Brandvæsen overvåger nøje tørkeindeks og vejrprognoser, og afbrændingsforbud kan blive nødvendigt, hvis tørken fortsætter uforandret over en længere periode.
Vestsjællands Brandvæsen dækker Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner, og vil om nødvendigt kunne udstede afbrændingsforbud eller fastsætte nærmere regler for afbrænding og anden brug af åben ild, i disse kommuner eller nærmere udpegede områder i kommunerne.
Hvis der bliver udstedt afbrændingsforbud i  vil dette blive annonceret i dagspressen og her på hjemmesiden samt på de kommuners hjemmesider som berøres af et evt. afbrændingsforbud.