Sankthans er en travl aften for brandvæsenet. Hvis du vil undgå, at brandmændene afbryder midsommervisen, så følg Beredskabsstyrelsens og Danske Beredskabers gode råd.

Mange offentlige sankthans-arrangementer er aflyst i år grundet risikoen for coronasmitte. Det er dog – som udgangspunkt – stadig tilladt at tænde sankthansbål på privat grund. I den forbindelse er forsigtighed et nøgleord. Det er vigtigt at sørge for at bygge bålet i sikker afstand til materialer, der kan brænde, tage hensyn til naboer og omgivelser, og være opmærksom på vind- og vejrforholdene. Derudover er det vigtigt at huske aldrig at bruge brandfarlige væsker som f.eks. tændvæske eller benzin, når du tænder bålet.

Brandvæsenet rykker ud til knap tre gange så mange 1-1-2-meldinger sankthansaften end på en normal aften. I gennemsnit rykkede brandvæsenet ud til 80 1-1-2-meldinger i løbet af sankthansaften set over de seneste fem år (2015-2019), heraf flest til naturbrande. På en gennemsnitsaften i samme periode rykkede brandvæsenet i gennemsnit ud til 28 1-1-2-meldinger, og en aften er her defineres som tidsrummet fra kl. 18:00 til næste morgen kl. 06:00.

Sørg for at overholde de anbefalede afstande for afbrænding af sankthansbål og følg fem gode råd om brandsikkerhed.

Fem gode råd til sankthans:

  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet
  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket – hæld gerne vand på
  • Sørg for at have rigeligt med vand i nærheden
  • Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet
  • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet

Hold sikker afstand
Når du afbrænder sankthansbål, gælder en række afstandsanbefalinger. Bålet skal placeres:

  •  30 meter fra bygninger med hårdt tag – afstanden fordobles i vindens retning ved jævn og frisk vind
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder
  • 200 meter fra letantændeligt tag (stråtækte huse og lign.), nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation samt oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer

– Hvis der blæser en hård vind eller mere, er det faktisk forbudt at tænde bål, medmindre kommunen har givet tilladelse, forklarer Daniel Weinreich, forebyggelsesekspert hos Danske Beredskaber.

– I særligt tørre perioder kan der ligeledes indføres afbrændingsforbud. Man bør derfor altid undersøge, hvad der gælder i sit lokalområde, før man tænder bål.
Du kan tjekke brandfare.dk for at se, om der er indført afbrændingsforbud i din kommune.

Brug kun tørt og rent træ
Hovedbestanddelen af sankthansbålet bør altid bestå af tørt, rent træ. Kraftige grene suppleret med kvas og tyndere grene er et rigtig godt fundament for at få et flot og stabilt sankthansbål.
Det er forbudt at bruge affald, trykimprægneret træ og andet overfladebehandlet træ i sit bål.

Hvis uheldet er ude
Bliver bål til brand, så få folk på sikker afstand. Ring efter brandvæsnet på 1-1-2. Orientér dig om, hvor I befinder jer, inden du ringer. Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.

Søg information hos din kommune
Planlægger du at tænde sankthansbål på offentlige arealer, bør du undersøge reglerne i dit område. Mange steder kræver det tilladelse at afholde sankthansfesten på kommunens områder, mens det som udgangspunkt er lovligt at tænde sankthansbål i egen have.
Sankthansbål må kun afbrændes d. 23. juni. På alle andre tidspunkter af året betragtes det som afbrænding af haveaffald, hvor der normalt gælder andre regler og begrænsninger. Tjek hos din kommune for nærmere oplysninger.