Evalueringsrapport af brand på Holbæk sygehus 5. juni 2018, udarbejdet af Vestsjællands Brandvæsen.

Hvis der skulle være behov for opklarende spørgsmål til rapporten kan Myndighedschef Lasse E. Hansen kontaktes på lasse.hansen@vsbv.dk