Skip til hoved indholdet

Forebyggende

Forebyggelse handler om at mindske behovet for at afhjælpe.

De vigtigste opgaver i det forebyggende beredskabsarbejde er derfor:

  1. at mindske sandsynligheden for at brande og andre ulykker opstår
  2. at afbøde konsekvenserne når hændelserne så indtræffer

Vestsjællands Brandvæsen løser en række opgaver på det forebyggende område, netop for at begrænse risikoen for at brande og andre ulykker opstår.

BRANDSYN

Vestsjællands Brandvæsen foretager brandsyn på en lang række lokaliteter, hvor eksempelvis mange mennesker samles eller på steder, hvor brugerne ikke ved egen hjælp kan redde sig i sikkerhed i tilfælde af brand eller anden ulykke. Brandvæsenet foretager endvidere brandsyn på brandfarlige virksomheder og oplag.

Vestsjællands Brandvæsen gennemfører hvert år mellem 1500 og 2000 brandsyn på virksomheder, institutioner mm. i Odsherred, Holbæk og Kalundborg Kommuner.

BRANDTEKNISK SAGSBEHANDLING

Vestsjællands Brandvæsen medvirker i sagsbehandlingen af et større antal byggesager hvert år, og er endvidere godkendende myndighed på sager der omhandler brandfarlige virksomheder og oplag.

Brandvæsenet behandler også alle større arrangementer som fx koncerter, festivaler, byfester og cirkusforestillinger m.v. hvor der også følges op med brandsyn for at sikre, at arrangementerne afvikles efter den tillaldelse der er givet.