Skip til hoved indholdet

Prof. fyrværkeri

VIL DU SÆLGE FYRVÆRKERI?

Hvis du vil sælge fyrværkeri i Holbæk, Kalundborg eller Odsherred Kommune, skal du sikre dig, at du overholder reglerne i de tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Du kan sælge fyrværkeri på to måder. Enten kan du sælge fra din butik eller tilsvarende salgslokale, hvor dette skal anmeldes til Vestsjællands Brandvæsen. Anmeldelsen foretages på virk.dk og skal indsendes senest 14 dage før opbevaringen påbegyndes.

Hvis ikke du sælger fra en butik, men ønsker at etablere et midlertidigt salgssted, er der en del flere regler du skal overholde, både hvad angår din oplagring af fyrværkeri og indretningen af dit salgssted. Det betyder også, at du i dette tilfælde skal indsende en ansøgning til Vestsjællands Brandvæsen, der skal meddele tilladelse.

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at reglerne i de tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er overholdt. Endvidere skal der være vedlagt det fornødne tegningsmateriale, en beskrivelse af virksomhedens arbejdsmæssige rutiner og af opbevaringsforhold. Ansøgningen kan ligeledes ske på virk.dk

Som en hjælp for dig som ansøger og sælger til at sikre, at du har overholdt retningslinjerne, kan du nedenfor hente en tjekliste, som passer til de forhold, du har ansøgt om. Tjeklisten vil ligeledes medsendes den godkendelse, du får fra Vestsjællands Brandvæsen i forbindelse med din ansøgning.

egenkontrol-midlertidigt-slagssted

egenkontrol-eksisterende-butik

egenkontrol-container-mere-end-50kg-nem

egenkontrol-container-max-50kg-nem