Skip til hoved indholdet

Råd og vejledning

brandsikkerhed

Her finder du oplysninger om, hvordan du trygt og sikkert bærer dig ad, når du udfører aktiviteter som involverer åben ild. Hvis du følger vores råd og vejledninger er du også sikker på, at de regler der gælder på området er overholdt.

Eksempelvis finder du herunder gode råd til, hvordan du sikkert kan afbrænde dit bål, bruge ukrudtsbrænder, grille og meget mere.

Du er også velkommen til at kontakte os med dit spørgsmål.

Som udgangspunkt må du gerne tænde et hyggebål i din have. Du skal dog være opmærksom på følgende:

 1. Du må kun afbrænde rent, tørt træ
 2. Bålet skal holdes under opsyn, indtil ild og gløder er slukket
 3. Du må ikke afbrænde bål i hård vind (10,8 m/s) eller derover
 4. Røg og lignende må ikke være til ulempe for omgivelserne.

 

Afbrænding af haveaffald er normalt ikke tilladt. Der kan dog være undtagelser, hvor man i landzoner, på bestemte tider af året må afbrænde haveaffald. Da reglerne for afbrænding af haveaffald er fastsat i kommunale regulativer for håndtering af affald, skal du derfor kontakte din kommune for oplysninger om, og i givet fald hvor og hvornår haveaffaldet må afbrændes.

LOVGIVNING

Den ansvarlige for afbrændingen, skal sørge for at overholde den gældende bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger.

Gå til bekendtgørelse

Der er også lavet en vejledning til bekendtgørelsen.

Gå til vejledning

Hvert år opstår der mere end 500 komfurbrande på grund af forkert eller uforsigtig brug af komfurer.
Komfurbrande er i gennemsnit årsag til fem dødsfald årligt.

Undgå komfurbrand ved at følge disse råd

 1. Gå aldrig fra en tændt kogeplade.
 2. Lad være med at bruge komfuret til aviser, blade og ting.
 3. Hvis du har problemer med at huske, så overvej at få installeret en komfurvagt.
 4. Alkohol og komfurer er en livsfarlig cocktail. Hvis du er beruset, så lad være med at bruge komfuret.

Hav røgalarmer i boligen – og tjek at de virker.

Røgalarmer redder liv – har du dem du skal bruge?

Opdag røgen i tide!

Røgalarmer opdager ofte branden længe før vi selv bliver opmærksomme på, at der er noget galt. Derfor køber røgalarmen dig tid til, at du kan nå at redde dig selv og din familie i sikkerhed. Måske kan du endda nå at slukke branden før den udvikler sig.

En røgalarm behøver ikke at være dyr at anskaffe. Du skal dog være sikker på, at den eller de opfylder de behov du måtte have.

Røgalarmer fås i forskellige kvaliteter hvor det er væsentligt at bemærke:

 • De billigste røgalarmer oftest er med et almindeligt 9 volt batteri. Det betyder at du jævnligt skal skifte batteriet og senest når røgalarmen – med bip lyde indikere at batteriet er ved at være fladt.
 • Du kan også få røgalarmer hvor batteritiden er markant længere – normalt 5-10 år.
 • De sikreste røgalarmer er dem, som er tilsluttet bygningens normale strømforsyning og samtidig er med batteribackup. Det betyder at røgalarmen virker selv hvis strømmen går.
 • Hvis du overvejer at anskaffe dig et tyverialarmanlæg til hjemmet bør klart overveje at tilkøbe røgalarmer som kan kobles op på alarmanlægget. Således kan du modtage alarmmelding fx på telefonen hvis du ikke er hjemme.

Røgalarmer kan fås med serieforbindelse. Det betyder at den røgalarm der opdager branden, advarer de andre røgalarmer i huset, som også går i alarm.

 Hvor skal røgalarmerne opsættes?

En røgalarm skal som hovedregel placeres på det højeste punkt i rummet. Undlad at placere røgalarmen i nærheden af udsugningen.

Soveværelser og børneværelser er vigtige. Der bør du helt sikkert opsætte røgalarmer.

Det er også vigtigt at have røgalarmer i de områder der støder op til sove/børneværelserne fx i gangen.

I køkkenet findes der ofte en del elektronisk udstyr fx køleskab, ovn og opvaskemaskine mm. som er i brug mange timer i døgnet. Derfor bør man også have en røgalarm her. Vær dog opmærksom på, at placere røgalarmen så den ikke går i gang i utide, under madlavning.

I stuen bør der ligeledes opsættes en røgalarm, da mange familier opholder sig meget i stuen – nogen sover måske lige frem på sofaen i ny og næ. Du skal dog være opmærksom på, ikke at anbringe røgalarmen i nærheden af pejsen eller brændeovnen. I bryggers eller fyrrum bør du kun opsætte røgalarm hvis du fyrer med træ, træpiller eller lignende – så er det til gengæld også en god idé.

Ældre og hørehæmmede kan med fordel vælge en røgalarm, der både giver signal med lys og lyd. Ældre og gangbesværede bør have flere alarmer en yngre og raske mennesker, da de normalt skal bruge længere tid på at bringe sig i sikkerhed.

FÆLLES NORDISK BRANDALARMDAG

Det er blevet december og det betyder tiden for levende lys og ild i kaminen – rigtig dansk hygge.

Men det ville jo være en skam at bryde julehyggen med sodede lofter og man har derfor  udnævnt den 1. december til at være Nordisk brandalarmdag, hvilket betyder at der er fokus på brandalarmer og fælles afprøvning af brandalarmerne derhjemme klokken 19.00 den 1. december.

Når du det ikke – er det bare vigtigt at du får tjekket dem.

Gode råd omkring brandalarmer i hjemmet finder du på vores side "Råd og vejledning".

Du ønskes en god og brandsikker Jul

Trods skiftende vejr er det efterhånden højsæson det meste af året, for at tænde op i grillen. Grillsæsonen er desværre årsag til mange udrykninger for brandvæsenet og flere brandskader på personer. Ulykkerne kan undgås ved at være påpasselig, når man tænder op og omgås grillen.

Ulykkerne opstår typisk ved, at grillen er placeret for tæt på materialer, der nemt kan brænde, ved forkert optænding, eller ved at aske og gløder ikke er slukket ordentligt, når de bliver smidt ud.

UNDGÅ SKADER

 • Anbring grillen i god afstand fra materialer, der nemt kan brænde, som f.eks. stråtag, legehus, lyng og lign. Det kan være tilladt at grille på åbne altaner, men tjek ordensregler og vedtægter i din beboerforening, før du tænder.
 • Tænd grillen med en elektrisk grilltænder, papir eller optændingsblokke. Benyt aldrig benzin eller sprit til optænding.
 • Rester af gløder og aske skal opbevares i en beholder, som ikke kan brænde.
 • Grillen skal håndteres med omtanke, så hold særligt øje med små børn i nærheden af grillen og vis hensyn til naboer, der kan blive generet af røgen.
 • Husk vand til slukning, hvis ilden kommer ud af kontrol eller hvis nogen bliver forbrændt.

HVIS UHELDET ER UDE SKAL DU

 • Ringe til 1-1-2, hvis der opstår brand
 • Ved lettere forbrænding – skyl med køligt vand til smerterne er væk
 • Ved sværere forbrændinger – skyl med køligt vand og ring 1-1-2

Det er hyggeligt med sterinlys og vi danskere er glade for sterinlys. En undersøgelse viser at hver dansker afbrænder op mod 6kg sterin om året.

Derfor er det vigtigt at tænke sig om når man har levende lys i huset, for det hyggelige lys øger risikoen for brand.

Først og fremmest kan det anbefales at købe lys af en god kvalitet. Lys af ringe kvalitet viser sig tit at brænde ustabilt og hvis vægen knækker, kan der meget hurtigt opstå en brandfarlig situation.

Det er vigtigt at have i mente, at INGEN levende lys er brandsikre. Hverken fyrfadslys eller selvslukkende lys, dog er de selvslukkende lys mere sikre end almindelige lys.

8 EFFEKTIVE RÅD TIL AT AFVÆRGE EN BRAND

 1. Gå aldrig fra tændte stearinlys
 2. Lad ikke børn og dyr være alene med tændte stearinlys.
 3. Hold pynt og lys ordentligt adskilt.
 4. Placer lysene stabilt og ikke ved gardiner, i bogreoler eller tæt på andet brandbart materiale.
 5. Husk røgalarmer, og hav gerne en ildslukker klar til at forhindre en brand i at udvikle sig.
 6. Har du ikke har en ildslukker er det en god ide, som minimum at have en vandforstøver i nærheden. Hvis du når at opdage branden tidligt.
 7. Anskaf et brandtæppe, brandtæppet er godt til at stoppe mindre brande.
 8. Sluk dine stearinlys før du falder i søvn på sofaen, og ikke først når du rejser dig for at gå i seng.

Ingen af ovenstående råd, udelukker hinanden.

Hvis du ønsker den fuldstændig brandsikre løsning, så kan man købe lys med batteri. Dette giver stadig det hyggelige lys og fjerner samtidig brandfaren. Lysene kan fås i mange varianter – både som fyrfad og bloklys.

Høsten står for døren, og den hektiske aktivitet kombineret med tørt og varmt vejr giver i sagens natur større risiko for markbrand.

Med nogle enkle tiltag kan du reducere risikoen betragteligt – og være bedre beredt, hvis uheldet alligevel skulle være ude:

FØR HØSTARBEJDET:

 • Sørg for at maskinen er vedligeholdt; få den smurt alle steder den skal smøres, efterse køleren, kontroller batteri, de elektriske systemer og ledninger, bank rustskaller, støv og andet tørt materiale af, udskift evt. tærede dele, udskift slappe eller slidte remme, og tjek bremser og lejer.
 • Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Medbring branddaskere/bladrive eller lignende, hvis du har det.
 • Hent 112-app’en og hav den med på maskinen. App’en kan ved nødkald stadfæste din position helt nøjagtigt, så du ikke skal bruge kostbar tid på at forklare vejen til den fjerneste mark du befinder dig på.

UNDER ARBEJDET:

 • Gør jævnligt, og minimum dagligt, rent for støv, kerner, avner mv., og rens særligt køleren og udstødningen
 • Tjek maskinens behov for olie og vand, evt. mere smøreolie
 • Des tørrere, varmere og mere blæsende det er; skærp opmærksomheden.
 • Drop tobakken, men husk mobiltelefonen med 112-app’en
 • Hold skærebordet over jorden, så sten ikke rammes og giver gnister
 • Lad ikke den varme maskine stå stille på områder med høj tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt
 • Parker en traktor med vandfyldt marksprøjte eller gyllevogn med spreder ved den mark du høster
 • Parker også gerne en traktor med stubharve eller lignende ved den mark du høster
 • Lad maskiner og dig selv få pauser. Varmt maskineri og træt fører rimer ikke på brandsikkerhed

HVIS UHELDET ALLIGEVEL ER UDE:

 1. Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed. Vinden kan betyde hurtig brandudvikling. Hvis det er muligt, så forlad køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer mest muligt.
 2. Ring omgående til brandvæsnet via 112-app’en, eller via 112
 3. Prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare. Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner. Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner mv., og lav med stubharve evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde. Tag højde for vinden. Ild spreder sig i vindretningen.

SANKT HANS BÅL PÅ RETTE TID OG STED

Skal du arrangere Sankt Hans bålet d. 23. juni er det vigtigt, at du placere bålet på sikker afstand af bygninger, let antændelige bevoksning og oplag. Brug også lidt tid på, at at bygge bålet ordentligt op.

Afstandsforhold

Du bør sikre dig, at bålet anbringes i en afstand af mindst:

 • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
 • 60 meter fra letantændelige markafgrøder
 • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksning m.v. og brandfarlige oplag.

Sådan gør du

Opbygning

 • Husk tilladelse fra grundejeren, til at benytte arealet hvor bålet skal placeres.
 • Brug kun træ og evt. haveaffald (grene, kvas og lign.)
 • Sørg for at materialet i dit bål er så tørt som muligt.
 • Byg omhyggeligt bålet op, så det ikke vælter under afbrændingen.
 • Byg et lille bål i bålet (kernen), af sammenkrøllet avis, tørt kvas eller lignende hvor der tændes op

Optænding

 • Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding.
 • Du må ikke tænde bålet hvis det blæser kaftigt (hård vind over 10,8 m/s)
 • HUSK dyrene! – du skal sikre dig, at der ikke er dyr der har taget ophold i dit bål.
 • Brug gerne en ukrudtsbrænder eller fakkel til optænding

Husk også

 • at have vand i nærheden til slukning, hvis det skulle blive nødvendigt.
 • at bålet skal slukkes inden man forlader det.
 • Tag affaldet med og ryd op på pladsen inden den forlades.

Kræver ikke tilladelse

Afbrænding af Sankt Hans bål d. 23. juni kræver ikke tilladelse fra brandvæsenet, og skal heller ikke anmeldes.

Hvis vejrforholdende gør det særligt farligt at afbrænde, kan Vestsjællands Brandvæsen dog udstede afbrændingsforbud. I sådanne tilfælde vil dette blive varslet på vores hjemmeside og i dagspressen.

FYRER DU KORREKT? SKORSTENSBRAND ER OFTE AT RESULTAT AF FORKERT FYRING.

Årsagen til skorstensbrand skyldes, at skorstenen ofte pga. dårlig fyring og manglende vedligeholdelse soder til. Brandbar sod dannes ved fast brændselsfyring, hvor der har været fyret med luftunderskud enten ved, at der reduceres for meget for lufttilførslen eller, at der fyres med for stor brændselsmængde.

Når der fyres på denne måde opstår der en “ufuldstændig forbrænding”, hvor der ikke er ilt nok til, at forbrænde alle de brandbare gasser der frigives fra brændslet. De overskydende gasser trækker med røgen op i skorstenen, hvor disse aflejres i skorstenen som sod.

Når aflejringen af sod er tilstrækkelig stor på et tidspunkt, hvor der samtidig fyres med høj temperatur, eksempelvis som ved optænding, kan der således ske en antændelse af det brændbare sodlag, og så har man pludselig en regulær skorstensbrand.

5 GODE RÅD OM KORREKT FYRING

 1. Fyr kun med tørt og rent, fast brændsel, og benyt kun den type brændsel som producenten af dit fyringsanlæg foreskriver.
 2. Tilfør altid rigelige mængder luft, både under optænding og under almindelig fyring.
 3. Luk aldrig helt for lufttilførslen under fyring. Spjældet må kun lukkes helt når der ikke længere fyres.
 4. Følg altid skorstensfejerens råd og anbefalinger, og er du i tvivl om du fyrer korrekt, så spørg ham ad.
 5. I tilfælde af, at uheldet alligevel er ude, og du konstatere at det brænder i din skorsten, skal du med det samme alarmere brandvæsenet via 1-1-2. Luk alle luftventiler for at kvæle eller begrænse branden. Tag i mod brandvæsenet og anvis den letteste vej til fyringsanlægget, renselemme og skorsten.

Hvis du vil vide mere om hvordan du bedst fyre i netop dit fyringsanlæg kan du læse mere på skorstensfejerlaugets hjemmeside

EN UNØDIG RISIKO

Skylanterne – også kendt som rispapirlamper står ikke mål med den brandrisiko som opsendelse af lamperne udgør.

En skylanterne er som sådan ikke farlig. Men når lanterne sendes i luften ophører en hver mulighed for at styre dens færden. Hvis en lanterne falder ned mens der stadig er ild i den, udgør den en overhængende antændelsesrisiko der hvor den lander.

KRÆVER TILLADELSE FRA TRAFIK- OG BYGGESTYRELSEN

Skylanterne betragtes som “ubemandede friballoner” af kategorien “let”, og må derfor ikke opsendes uden tilladelse fra Trafik- og Byggestyrelsen. Opsendelse af skylanterne uden tilladelse udgør en overtrædelse af luftfatsloven og er således strafbart.

Ukrutsbrænderen er effektiv og let at bruge – men gør det med omtanke.

Ukrudtsbrænderen er effektiv til at bekæmpe ukrudt, men pas på at du ikke brænder andet end ukrudt af!

Hvert år kommer mennesker til skade og mange brande opstår, på grund af forkert brug af ukrudtsbrænderen.

Det kan du undgå ved at sætte dig godt ind i, hvordan den bruges sikkert og korrekt, før du tager den i brug.

UNDGÅ ULYKKER MED BRÆNDEREN

Følg de her 5 gode råd hver gang du bruger din ukrudtsbrænder

1. UKRUDT SKAL SVITSES – IKKE BRÆNDES

Ukrudtet skal ikke brændes væk – men kun have flammebehandling i meget kort tid.
Når det svitses, ødelægges cellevæggene i bladene, og planten dør i løbet af få dage. Flerårigt ukrudt, græsser og planter med et stort rodnet skal have turen flere gange.
Man bør behandle anden gang allerede fire dage efter første behandling.

Det er bedst at flammebehandle om foråret og sent om efteråret.

2. BEDST MED FUGTIG JORD OG STILLE VEJR

Brug ikke ukrudtsbrænderen i tørkeperioder og i blæsevejr.

Brug derimod ukrudtsbrænderen, når planterne og jorden er fugtig.
Vand eventuelt området først. Sørg for at have brandslukningsudstyr i nærheden.
Det kan være en fyldt vandkande, en spand vand eller en pulverslukker.

3. HOLD AFSTAND

Sørg for god afstand til bunker af tørre blade og andet let antændeligt materiale, eller fjern det først.

Brug ikke brænderen nær bygninger, buske og biler, og lad altid flammen pege væk fra disse genstande. Hold øje med flammen hele tiden og forlad aldrig en tændt brænder.

Lad ikke børn eller husdyr komme i nærheden af en tændt eller varm brænder.

4. HOLD ØJE MED GLØDER

Efterlad ikke gløder eller ulmende planterester.
Efterlad ikke en varm brænder i nærheden af brandbare ting.

Tjek de flammebehandlede områder et par gange, når du er færdig med arbejdet.

Husk at uforsvarlig omgang med ild kan straffes med bøde efter beredskabsloven.

Når du er færdig med at bruge ukrudtsbrænderen, bør du afmontere gasflaske eller gasdåse.

5. KORREKT MÆRKNING

Ukrudtsbrændere skal være DG-godkendte og have et DG-mærke, når de forhandles i Danmark. Så hold øje med mærkaterne.