Skip til hoved indholdet

Afbrænding af bål

Som udgangspunkt må du gerne tænde et hyggebål i din have. Du skal dog være opmærksom på følgende:

  1. Du må kun afbrænde rent, tørt træ
  2. Bålet skal holdes under opsyn, indtil ild og gløder er slukket
  3. Du må ikke afbrænde bål i hård vind (10,8 m/s) eller derover
  4. Røg og lignende må ikke være til ulempe for omgivelserne.

 

Afbrænding af haveaffald er normalt ikke tilladt. Der kan dog være undtagelser, hvor man i landzoner, på bestemte tider af året må afbrænde haveaffald. Da reglerne for afbrænding af haveaffald er fastsat i kommunale regulativer for håndtering af affald, skal du derfor kontakte din kommune for oplysninger om, og i givet fald hvor og hvornår haveaffaldet må afbrændes.

LOVGIVNING

Den ansvarlige for afbrændingen, skal sørge for at overholde den gældende bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger.

Gå til bekendtgørelse

Der er også lavet en vejledning til bekendtgørelsen.

Gå til vejledning