Skip til hoved indholdet

Sankt Hans bål

SANKT HANS BÅL PÅ RETTE TID OG STED

Skal du arrangere Sankt Hans bålet d. 23. juni er det vigtigt, at du placere bålet på sikker afstand af bygninger, let antændelige bevoksning og oplag. Brug også lidt tid på, at at bygge bålet ordentligt op.

Afstandsforhold

Du bør sikre dig, at bålet anbringes i en afstand af mindst:

 • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
 • 60 meter fra letantændelige markafgrøder
 • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksning m.v. og brandfarlige oplag.

Sådan gør du

Opbygning

 • Husk tilladelse fra grundejeren, til at benytte arealet hvor bålet skal placeres.
 • Brug kun træ og evt. haveaffald (grene, kvas og lign.)
 • Sørg for at materialet i dit bål er så tørt som muligt.
 • Byg omhyggeligt bålet op, så det ikke vælter under afbrændingen.
 • Byg et lille bål i bålet (kernen), af sammenkrøllet avis, tørt kvas eller lignende hvor der tændes op

Optænding

 • Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding.
 • Du må ikke tænde bålet hvis det blæser kaftigt (hård vind over 10,8 m/s)
 • HUSK dyrene! – du skal sikre dig, at der ikke er dyr der har taget ophold i dit bål.
 • Brug gerne en ukrudtsbrænder eller fakkel til optænding

Husk også

 • at have vand i nærheden til slukning, hvis det skulle blive nødvendigt.
 • at bålet skal slukkes inden man forlader det.
 • Tag affaldet med og ryd op på pladsen inden den forlades.

Kræver ikke tilladelse

Afbrænding af Sankt Hans bål d. 23. juni kræver ikke tilladelse fra brandvæsenet, og skal heller ikke anmeldes.

Hvis vejrforholdende gør det særligt farligt at afbrænde, kan Vestsjællands Brandvæsen dog udstede afbrændingsforbud. I sådanne tilfælde vil dette blive varslet på vores hjemmeside og i dagspressen.