Midt- og Vestsjællands Politi har sendt denne pressemeddelelse ud: Myndighederne er klar

I forbindelse med den varslede vandstigning i bl.a. Isefjorden har beredskabsmyndighederne i Midt- og Vestsjællands Politikreds igennem de seneste 24 timer været i tæt kontakt for at tilrettelægge og koordinere indsatsen, når vandet begynder at stige.

Ved et møde i Den Lokale Beredskabsstab* i dag den 1. januar 2019 kl. 12.30 har myndighederne drøftet en række scenarier for håndteringen af vandstigningen, og det er indtrykket, at myndighederne er rigtig godt forberedte på de ventede udfordringer.

I øjeblikket arbejder Vestsjællands Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen på at etablere mobile dæmninger (water tubes) omkring værftet, transformaterstation mv. på Holbæk Gl. Havn. Hvis du bor tæt på fjorden og er bekymret for vandstigningen, kan du kontakte Vestsjællands Brandvæsen og aftale at hente sandsække. Ring på vagttelefonen 44 22 71 12. 

Nærmere information om de iværksatte tiltag kan indhentes via Holbæk kommuners hjemmeside: www.holbaek.dk 

 

*) Den Lokale Beredskabsstab består af ledelsesrepræsentanter fra Østsjællands Beredskab, Vestsjællands Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen Sjælland, Hjemmeværnsdistriktet, Sundhedsberedskabet/Region Sjælland og Politiet.