I forbindelse med den varslede vandstigning i bl.a. Holbæk Fjord,
Kan der fra søndag d. 13 Januar, kl 13:30 hentes sand og sandsække på parkeringspladsen ved Tuse Næs Hallen – Udby Kirkevej 23, 4300 Holbæk.

I øjeblikket arbejder Vestsjællands Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen på at etablere mobile dæmninger (water tubes) omkring værftet, på Holbæk Gl. Havn. Hvis du bor tæt på fjorden og er bekymret for vandstigningen, kan du kontakte Vestsjællands Brandvæsen. Ring på vagttelefonen 44 22 71 12. 

Nærmere information om de iværksatte tiltag kan indhentes via Holbæk kommuners hjemmeside: www.holbaek.dk 
Følg varslingerne om den forhøjede vandstand på DMIs hjemmeside www.dmi.dk