Grillsæsonen er over os, og der tændes flittigt op med kul og gas rundt om i landet. I langt de fleste tilfælde er grill lig med hygge, men i nogle situationer går det desværre galt.

Hvert år rykker brandvæsenet ud til mange brande som følge af uforsigtig brug af grill, men ved at følge nogle simple grillråd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen kan du undgå, at brandvæsenet besøger dig, eller at du eller familien kommer til skade.

Fem gode grillråd:

Følg fem gode grillråd for at sikre, at grillaftenen ikke ender med et besøg af brandvæsenet eller en tur på skadestuen:

  1. Brug aldrig brandfarlige væsker, når du griller – det er sikrest at tænde op med elektrisk grillstarter eller optændingsblokke
  2. Grill kun udendørs – ved brug af grill f.eks. i en udestue er der fare for kulilteforgiftning, som er livsfarligt
  3. Hav altid vand i nærheden – så kan du nemt slukke, hvis en glød får fat i tørt buskads, dugen eller andet brændbart, og du kan køle huden, hvis du bliver forbrændt. Det er også en god idé at nedkøle din grillstarter efter brug
  4. Placer grillen i sikker afstand og på et stabilt underlag – generelt er det vigtigt at holde afstand til tørre planter, bygninger og andet, der kan brænde
  5. Aske og kulrester skal være kolde, før du smider det ud – ellers kan det antænde skraldespanden. Det kan tage over et døgn, før asken og kulresterne er kolde, og der ikke er nogle gløder

Ved grill opstår der desværre også ofte forbrændingsskader. De opstår typisk ved berøring af den varme grill eller gløder fra grillen. Hold derfor altid øje med grillen og vær særligt opmærksom på børn og kæledyr i nærheden, så de ikke kommer til skade. Optændingen af kulgrill skal også ske forsvarligt. Et vigtigt råd er her, at man undlader at anvende brandfarlige væsker til optænding.

Hvis du har en gasgrill, skal du desuden regelmæssigt tjekke regulator og slange for utætheder og huske at lukke for gassen på regulatoren eller afmontere regulatoren efter brug.

Ring 1-1-2, hvis der opstår brand, som du ikke selv kan slukke. Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.