Brugerkursus i drift og vedligehold af Automatisk Brandalarm Anlæg
3 timers kursus for anlægsejere og driftsanvarlige personer i bygninger med ABA

Dette kursus gennemføres efter DBI´s (Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut) Retningslinje 005, hvoraf det fremgår at personer der er ansvarlige for drift og vedligeholdelse af et automa-tisk brandalarmeringsanlæg, skal kunne dokumentere at have gennemgået et brugerkursus i brandforebyggelse og forebyggelse af uønskede alarmer. Brugerkurset gælder for alle drifts-og vedligeholdelsesansvarlige ansat efter 1. april 2001.

Kurset henvender sig til alle anlægsejere samt drifts- og vedligeholdelsesansvarlige for auto-matiske brandsikringsanlæg.

På kurset gennemgås følgende:

  • Brandteori
  • Hvor og hvorfor skal der installeres brandalarmeringsanlæg
  • Hvordan fungerer anlægget
  • Orienteringsplaner
  • Driftsinstrukser
  • Alarminstrukser
  • Den driftsansvarliges ansvar og pligter efter driftsmæssige forskrifter
  • Gennemgang af centraludstyr
Kursus Bevis
Kursusvarighed 3 Timer
Max Antal Deltagere 10
Pris ekskl. moms 4.746,-