Elementær Brandbekæmpelse

Kurset handler om, hvordan man forebygger brand, og hvordan man bør agere, hvis uheldet er ude.
Kurset indeholder korrekt anvendelse af slukningsmateriel herunder brandtæppe, vandsluk-ker, pulverslukker og CO2 slukker.

3 timers kursus hvor følgende elementer bliver gennemgået:

  • Brand- og evakueringsinstruks gennemgås
  • Gennemgang af flugtveje
  • Gennemgang af brandslukningsudstyr herunder brandmæssige adskillelser og branddøre
  • Praktiske øvelser med brandslukningsudstyr
  • Øvelse hvor de tillærte egenskaber afprøves
Kursus Bevis
Kursusvarighed 3 Timer
Max Antal Deltagere 20
Pris ekskl. moms 4724,-