Kurset henvender sig til jer som gerne vil kunne træde til ved et hjertestop. Jer som har erhvervet en hjertestarter og ønsker at føle jer trykke ved den.
Kurset giver jer et begrænset overblik over førstehjælp, men går i dybden med Hjerte-Lunge-Redning og hjertestarter.

Overordnet kompetencemål:

Deltagerne kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC* guidelines for basal genoplivning.

Deltagerne kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luft-vejene, jf. ERC* guidelines for basal genoplivning.

Deltagerne kan anvende en hjertestarter, hvor det er nødvendigt for førstehjælpen.

På kurset gennemgås følgende:

  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Bevidsthedsniveau
  • ABC-metoden
  • Stabilt sideleje
  • Overlevelseskæden
  • Basal genoplivning
  • Brug af hjertestarter (AED)

Kurset afvikles med et minimum af teori, og gennemføres primært ved hjælp af virkeligheds-nære øvelser, deltagerrefleksion og praktiske øvelser.

*Det Europæiske Forskningsråd

Kursus Bevis
Kursusvarighed4 Timer
Max Antal Deltagere16
Pris ekskl. moms4.870,-