Kurset sikrer at deltagerne kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med førstehjælps- og hjertestop situationer.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter.
Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne.
Deltageren kan yde førstehjælp til akutopståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

Kurset består af følgende moduler:
1.Førstehjælp ved hjertestop (4 timer)
2.Førstehjælp ved blødninger (1,5 timer)
3.Førstehjælp ved småskader (1,5 timer)
4.Førstehjælp ved sygdomme (1,5 timer)
5.Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet (1,5 timer)
6.Førstehjælp ved ulykker (1,5 timer)
7.Førstehjælp ved forbrændinger, ætsninger og forgiftninger (0,5 timer)

Uddannelsen afvikles med et minimum af teori og gennemføres primært ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning.
Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet sted/areal.

Ovenstående pris er gældende ved afholdelse i Vestsjællands Brandvæsens lokaler, ellers tillægges kr. 500,- for afholdelse andre steder.

Kursus Bevis
Kursusvarighed 12 Timer
Max Antal Deltagere 16
Pris ekskl. moms 13.365,-