Fra den 1. Januar 2020 skal man ikke længer ansøge om tilladelse til midlertidig overnatning ved brandvæsnet.

Fremover skal midlertidige overnatninger anmeldes til den kommune hvor overnatningen skal foregå.

Ved øvrige spørgsmål henvises til den lokale kommune.