Skip til hoved indholdet

Hjælp Brandvæsenet nytårsaften

Oprettet 14 januar 2022

Nytårsdøgnet er årets travleste for landets brandvæsener. Med din hjælp kan brandvæsenet få et roligere døgn – og du kan samtidig sikre din bolig mod brand.

Nytårsdøgnet er årets travleste døgn for brandvæsenet. Brandfolkene rykker i gennemsnit ud over 500 gange. Det er ca. fem gange så mange udrykninger som på et gennemsnitsdøgn.

Udrykninger i nytårsdøgnet (gennemsnitstal)

De seneste fem år er landets brandvæsener rykket ud 521 gange i nytårsdøgnet.

  • 217 udrykninger var til brande i containere eller affald.
  • 151 udrykninger var til brande i bygninger, mens de øvrige bl.a. var til naturbrande og bilbrande.
  • Nytårsdøgnet dækker perioden fra kl. 12 den 31. december til kl. 12 den 1. januar.
  • Statistikken er opgjort på baggrund af brandvæsenernes indberetninger i Beredskabsstyrelsens ODIN-database.

Travlheden skyldes i vidt omfang container- eller affaldsbrande. I gennemsnit var 217 af udrykningerne til container- eller affaldsbrande. Det er mere end 40 gange så mange som normalt.

– “En stor del af udrykningerne i nytårsdøgnet er til containere eller affald. Når der er brand i containere eller affald i nytårsdøgnet, så er der en vis formodning om, at det ofte drejer sig om påsatte brande. Når man smider fyrværkeri i containere og skraldespande, kan det hurtigt udvikle sig til en brand, og så får brandvæsenet travlt”, siger Danske Beredskabers sekretariatschef, Bjarne Nigaard, og minder om, at en brand, der begynder i en container, sagtens kan brede sig til nærliggende bygninger.

Reducér risikoen for brand

Du kan medvirke til at gøre nytårsdøgnet lettere for landets brandfolk.

– Vi har ikke altid kontrol over, hvor fyrværkeriet ender. Men inden nytårsdøgnet kan vi begynde med at rydde op omkring vores boliger, i åbne carporte og på altaner, så er vi godt på vej. Nytårsaften skal vi overholde sikkerhedsafstandene og undersøge, om der er særligt brændbare materialer i nærheden, inden vi skyder fyrværkeriet af. Er der eksempelvis bygninger med stråtag i nærheden, er sikkerhedsafstanden for affyring af raketter 200 meter og 100 meter for andet fyrværkeri, siger forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard.

Fem råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen til et brandsikkert nytår:

Følg også de fem fyrværkeriråd for at reducere risikoen for personskader:

  • Brug altid beskyttelsesbriller
  • Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri
  • Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
  • Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet
  • Gå aldrig tilbage til en fuser

– læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: Fyrværkeri | Sikkerhedsstyrelsen

Der gælder særlige regler for transport og opbevaring af fyrværkeri. Læs mere om reglerne og kom sikkert gennem nytåret.

Information om fyrværkeri (Sikkerhedsstyrelsen): https://www.sik.dk/privat/fyrvaerkeri/fyrvaerkeri

Om transport af farligt gods, herunder fyrværkeri (Beredskabsstyrelsen):

For private: https://brs.dk/da/borger/forebyg-brand/transport-til-eget-forbrug-af-gas-brandstof-fyrvarkeri-og-andet-farligt-gods/

For erhverv: https://brs.dk/da/virksomhed-institution/transport-af-farligt-gods/erhvervsmassig-transport-af-farligt-gods/

Husk stadig afstand til håndspritten

Du skal selvfølgelig også fortsat være opmærksom på at holde afstand mellem håndsprit og ild. Hold derfor håndspritten væk fra bordbomber og nytårsfyrværkeri.

Godt nytår!