Skip til hoved indholdet

Så er stormen på dørtærsklen og vi følger prognoserne og overvåger vejret

Oprettet 21 december 2023

Der pågår et samarbejde med de forskellige myndigheder, så vi får forberedt os bedst muligt.

Prognoserne giver os følgende fokusområder:

Kalundborg:

 • Vestre Havnevej kan blive oversvømmet. Der afspærres for kørsel.
 • Reersø havn og tilkørselsvej kan ligeledes blive oversvømmet. Vi overvåger situationen og vi er i løbende dialog med det lokale beredskab.

Holbæk:

 • Holbæk Havn forventes at blive oversvømmet, der er lagt watertubes ud. Der føres løbende tilsyn med Havnen både af os og politiet, da dele af havnearealet vil blive spærret af af politiet.

Vi henstiller til at folk finder andre parkeringsmuligheder end at benytte p-pladser i tilknytning til havneområdet, da disse med stor sandsynlighed ligeledes vil blive spærret.

Odsherred:

 • Nykøbing havn bliver også berørt. Her er der planlagt opsætning af dæmning lavet af sandfyldte bigbags. Derud over indsættes der pumpehold.
 • Rørvig havn overvåges. Der er lagt et sanddepot.
 • Oddenvej ved Ebbelykke strand overvåges af vejdirektoratet.

Stormen forventes også at give en del væltede træer og der er mandet op på mandskab til oprydning heraf.

GODE RÅD HVIS DU OBSERVERER ET ELLER FLERE VÆLTEDE TRÆER:

 1. Find ud af hvem der ejer vejen hvor træet ligger. Gå ind på: https://cvf.vd.dk/cvf/hvemejervejen.jsp
 2. Ring det rigtige sted hen.

På statsveje:

 • Vejdirektoratet tlf: 80202060
 • På kommunale veje i vores område:

Ring til krisenummer 44227104

 • På private veje:

Det er som udgangspunkt ejeren af vejen som skal bortfjerne væltede træer og nedfaldne grene.