Natten til mandag den 26. november 2018 blev der saltet på vejene i Odsherred Kommune for første gang denne vinter.
Det er ikke nyt, at Odsherred Kommune salter om vinteren, men det er nyt, at det er Vestsjællands Brandvæsens Vagtcentral, der kalder ud til saltning.

Vestsjællands Brandvæsen har indgået et nyt og innovativt samarbejde med Trafikteamet i Odsherred Kommune om, at Vestsjællands Brandvæsens Vagtcentral fungerer som døgnvagt for Odsherred Kommunes vinterberedskab.

Vestsjællands Brandvæsens vintersamarbejde med Odsherred Kommune er et nyskabende forsøg på at forankre viden og erfaring om vinterberedskab flere steder end blot i kommunens egen trafikafdeling. Samtidigt løses en intern personalenormering i Odsherred Kommune i forhold til natarbejde, da Vestsjællands Brandvæsens i forvejen har en døgnbemandet vagtcentral.

På sigt kan Vestsjællands Brandvæsens og Odsherred Kommune samarbejde inspirere andre kommuner, Vestsjællands Brandvæsen og Odsherred Kommune ser frem til at kunne udbrede erfaringerne. Flere kommuner har allerede udtrykt stor interesse og nysgerrighed for vores samarbejdet.