Vestsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt §60-selskab.
Sammenslutning af redningsberedskaberne i Odsherred, Holbæk, Lejre, Sorø og Kalundborg kommuner.

Fakta.
Vestsjællands Brandvæsen består af 56 fast ansatte medarbejdere, fordelt på administration, vagtcentral, myndighed og forebyggende, værksted samt hjælpemiddelsdepot.

Vestsjællands Brandvæsen har 133 deltidsbrandfolk ansat fordelt på 10 brandstationer og 3 ø-beredskaber.
Falck driver 5 brandstationer i Vestsjællands Brandvæsen.

Derudover er der tilknyttet 85 frivillige fordelt på 3 frivillige enheder i hhv. Kalundborg, Holbæk og Vig.

I 2017 kørte Vestsjællands Brandvæsen 1.782 ture.
I 2018 kørte Vestsjællands Brandvæsen 1.874 ture.
I 2019 kørte Vestsjællands Brandvæsen 1.760 ture.

Udrykninger i 2017

 • ABA
 • Brand
 • Miljø
 • Redning
 • Andet

Udrykninger i 2018

 • ABA
 • Brand
 • Miljø
 • Redning
 • Andet

Udrykninger i 2019

 • ABA
 • Brand
 • Miljø
 • Redning
 • Andet