Vestsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt §60-selskab.
Sammenslutning af redningsberedskaberne i Odsherred, Holbæk, Lejre, Sorø og Kalundborg kommuner.

Fakta.
Vestsjællands Brandvæsen består af 65 fast ansatte medarbejdere, fordelt på administration, vagtcentral, myndighed og forebyggende, værksted samt hjælpemiddelsdepot.

Vestsjællands Brandvæsen har 150 deltidsbrandfolk ansat fordelt på 10 brandstationer og 3 ø-beredskaber. Falck driver 5 brandstationer i Vestsjællands Brandvæsen.

Derudover er der tilknyttet 135 frivillige fordelt på 3 frivillige enheder i hhv. Kalundborg, Holbæk og Vig.

I 2017 kørte Vestsjællands Brandvæsen 1.782 ture.
I 2018 er det tal oppe på 1.710 ture (Tal fra 22 November).

Udrykninger i 2017

  • ABA
  • Brand
  • Miljø
  • Redning
  • Andet