Helle Søeberg
Beredskabsdirektør

helle-soeeberg

Lasse E. Hansen
Chef for myndighed, forebyggelse og planlægning.

 • Brandteknisk myndighedsarbejde
 • Brandsyn m.v.
 • Beredskabsplanlægning og krisestyring
 • Plan for Risikobaseret Dimensionering
 • Planlægning og tilsyn med det operative beredskab
 • Indsatsledelse
lasse_e_hansen

Lars Karlsen
Chef for det operative beredskab, drift og service

 • Hjælpemiddelsdepoter.
 • Værksteder
 • Kursusafdeling
lars-karlsen-4

Anette Flor Nielsen
Leder af Vestsjællands Brandvæsens sekretariat

 • Daglig sekretariat
 • Døgnbemandet vagtcentral
 • Kommunikation, herunder SINE
anette