Driftsforumet var en videreførelse af den projektgruppe, der var nedsat fra projektets start og frem til den endelige politiske beslutning i juni 2015.

Driftsforumet bestod af en ledelsesrepræsentant fra hver af de 6 ejerkommuner – og var frem til 1. januar 2016 fungere på samme måde som projektgruppen hidtil har gjort det. Efter 1. januar 2016 fortsættende driftsforumet som Vestsjællands Brandvæsens primære indgang til de 6 ejerkommuners administrative niveau.

Formålet med driftsforumet var at danne kontakten mellem Vestsjællands Brandvæsens daglige ledelse og den daglige ledelse i kommunerne. Dvs. at det var i dette forum, de gensidige forventninger til hinanden afstemmes – og det var i dette forum samarbejdet mellem VSBV og kommunerne defineres. Dvs. at driftsforum dels var et sparringsforum for VSBVs daglige ledelse – dels et praktisk koordinerende forum.

I efteråret 2015 havde Driftsforum planlagt møder ca. hver 14. dag. Herefter vurderede man behovet for møder forsatte.

På mødet i driftsforum skal primært drøftes supplerende bilag vedr. den politiske styregruppes behandling af budgettet den 9. oktober.

Læs dagsorden

Møde i driftsforum den 20. september 2015

Mødets emner var:

  • Status på leasingaftaler
  • Status på forhandlinger med entreprise-entreprenøren
  • Status på lokalaftaler
  • Proces for ansættelse af chefer.

Den politiske Styregruppe skal på sit møde den 31. august drøfte budgettet. Derfor arbejder driftsforum ihærdigt på at få budgettet klar til styregruppen.

Desuden drøftedes ledelsesorganisation, proces for ansættelse af chefer samt et udkast til tids- og handleplan for efteråret 2015.

Mødet i driftsforum var det første efter at gruppen havde skiftet status fra projektgruppe til driftsforum. Samtidig var det det første møde efter sommerferien. Derfor var status på projektet en væsentlig del af mødet. Desuden drøftedes budget 2016.