Projektgruppen var fra projektets start frem til juli 2015 projektets operationelle ledelse. Her blev projektets opgaver tilrettelagt. Projektgruppen var sammensat af fagdirektører og afdelingsledere fra de 6 kommuner. Desuden var tilknyttet en projektleder, som fungerer som “driftsleder” for projektet.

Projektgruppen og dens funktion afløses pr. 1. august af “driftsforum”, som vil fortsætte efter 1. januar 2016 med at være et koordinationsforum mellem de 6 kommuner og beredskabsdirektøren.

På projektgruppens møde skal bl.a. drøftes hvilke sideaktiviteter, der skal overføres til Brand og Redning Vestsjælland pr. 1. januar 2016.

Projektgruppens møde den 29. april måtte udsættes på grund af anden mødeaktivitet. Derfor blev dagsordenen overført til projektgruppens planlagte møde den 6. maj.

På projektgruppens møde skal der bl.a. drøftes et første udkast til ejerstrategi for Brand og Redning Vestsjælland – samt placering af hovedadressen.

Projektgruppens møde den 8. april blev et opsamlingsmøde efter påsken. Der var ikke udsendt dagsorden til mødet.

Projektgruppen behandlede på sit møde den 17. marts 2015 de indkomne notater, som blev besluttet i forlængelse af work-shoppen den 3. marts.

Projektgruppen behandlede på sit møde den 17. marts 2015 de indkomne notater, som blev besluttet i forlængelse af work-shoppen den 3. marts.