Skip til hoved indholdet

Om VSBV

Vestsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt §60-selskab, som består af en sammenslutning af redningsberedskaberne i Odsherred, Holbæk og Kalundborg kommuner.

Fakta
Vestsjællands Brandvæsen består af 34 fast ansatte medarbejdere, fordelt på administration, vagtcentral, myndighed og forebyggende og værksteder.

Vestsjællands Brandvæsen har omkring 190 deltidsbrandfolk ansat fordelt på 7 brandstationer og 3 ø-beredskaber.

Falck driver 4 brandstationer i Vestsjællands Brandvæsen.

Derudover er der tilknyttet omkring 65 frivillige fordelt på 3 frivilligenheder i hhv. Kalundborg, Holbæk og Vig.

I 2017 kørte Vestsjællands Brandvæsen 1.782 ture.
I 2018 kørte Vestsjællands Brandvæsen 1.874 ture.
I 2019 kørte Vestsjællands Brandvæsen 1.760 ture.