Skip til hoved indholdet

ABA Kursus

ABA-kursus

Brugerkursus i drift og vedligehold af Automatisk Brandalarm Anlæg

3 timers kursus for anlægsejere og driftsanvarlige personer i bygninger med ABA

Dette kursus gennemføres efter DBI´s (Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut) Retningslinje
005, hvoraf det fremgår at personer der er ansvarlige for drift og vedligeholdelse af et automatisk
brandalarmeringsanlæg, skal kunne dokumentere at have gennemgået et brugerkursus i
brandforebyggelse og forebyggelse af uønskede alarmer. Brugerkurset gælder for alle driftsog
vedligeholdelsesansvarlige ansat efter 1. april 2001.

Kurset henvender sig til alle anlægsejere samt drifts- og vedligeholdelsesansvarlige for automatiske
brandsikringsanlæg.

På kurset gennemgås følgende:

  • Brandteori
  • Hvor og hvorfor skal der installeres brandalarmeringsanlæg
  • Hvordan fungerer anlægget
  • Orienteringsplaner
  • Driftsinstrukser
  • Alarminstrukser
  • Den driftsansvarliges ansvar og pligter efter driftsmæssige forskrifter
  • Gennemgang af centraludstyr

Efter gennemført kursus udleveres kursusbevis.

Kursusvarighed:                            3 timer
Antal deltagere:                             maks 10

Pris og yderligere info, kontakt Vestsjællands Brandvæsen.