Skip til hoved indholdet

Elementær Brandbekæmpelse

Elementær Brandbekæmpelse

Det er vigtigt at alle medarbejdere har en grundlæggende viden om brandfare i institutionen/virksomheden, den daglige forebyggelse og sikkerhed, flugtveje og om slukningsmidler – hvor de er placeret, og hvordan de bruges.

Kurset handler om, hvordan man forebygger brand, og hvordan man bør agere, hvis uheldet er ude. Kurset indeholder korrekt anvendelse af slukningsmateriel herunder brandtæppe, vandslukker, pulverslukker og CO2 slukker.

Følgende elementer bliver gennemgået:

  • Brand- og evakueringsinstruks gennemgås
  • Gennemgang af flugtveje
  • Gennemgang af brandslukningsudstyr – herunder brandmæssige adskillelser ogbranddøre
  • Praktiske øvelser med brandslukningsudstyr
  • Øvelse hvor de tillærte egenskaber afprøves

Efter gennemført kursus udleveres kursusbevis.

Kursusvarighed:                            3 timer
Antal deltagere:                             max 20

Pris og yderligere info, kontakt Vestsjællands Brandvæsen.