Skip til hoved indholdet

Førstehjælp - Medborger

Medborger-Førstehjælp 7,5 timer

Medborgerførstehjælp er en kombination af basisuddannelse “Førstehjælp ved hjertestop” og basisuddannelse “Førstehjælp ved ulykker”. Derudover gennemgås førstehjælp ved akut opståede sygdomme.

Førstehjælp ved hjertestop 4 timer:

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Bevidsthedstilstand
 • ABC-metoden
 • Stabilt sideleje
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Hjertestarter

Førstehjælp ved ulykker 1,5 timer:

 • Sikkerhed og stands ulykken
 • Nødflytning
 • ABC- metoden
 • Tilkald hjælp
 • Stabilt sideleje
 • Lejring ved symptomer på kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp

Førstehjælp ved akut opståede sygdomme og skader 1,5 timer:

 • Blodprop i hjertet
 • Slagtilfælde (blodprop i hjernen/hjerneblødning)
 • Kramper
 • Sukkersyge
 • Blødninger
 • Forstuvninger

Dette er førstehjælpskurset til dig der beskæftiger sig med en bred gruppe af mennesker. Vi gør dig bl.a. i stand til at skelne mellem bevidstløs med eller uden vejrtrækning, og hvad vi gør ved dem. Vi gør op med frygten for at gøre noget og bliver fortrolige med at bruge hjertestarter. Undervisningen gennemføres med et minimum af teori og gennemføres primært ved hjælp af deltagerrefleksion, praktisk træning og øvelser. Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for refleksion både selv og i fællesskab.

Efter gennemført kursus udstedes bevis.

Kursusvarighed:                       7,5 timer
Antal deltagere:                        maks 16

Pris og yderligere info, kontakt Vestsjællands Brandvæsen.