Skip til hoved indholdet

Førstehjælp til voksne med ansvar for børn

Førstehjælp til voksne med ansvar for børn, 7,5 timer

Med funktionsuddannelsen ”Førstehjælp for voksne med ansvar for børn” kombinerer vi basisuddannelse ”Førstehjælp ved hjertestop” og tilvalgsuddannelse ”Førstehjælp og forebyggelse til børn”, samt tilføjer et særtillæg, så det hele vil indeholde følgende:

Førstehjælp til hjertestop:

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Bevidsthedstilstand
 • ABC-metoden
 • Stabilt sideleje
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Hjertestarter

Førstehjælp & forebyggelse til børn:

 • Småskader, klemme, snitte, fald m.m.
 • Skoldning, forbrænding og ætsning
 • Sygdomstilfælde
 • Kvældning/strangulering
 • Fremmedlegemer i halsen

Særtillæg:

 • Bevidsthedspåvirkede og bevidstløse børn
 • Drukneulykker
 • Fastspænding i bil

Særligt for jer er undervisningen kun rettet mod børn. Så vi gør jer i stand til at handle i hverdagen. Særtillægget dækker hvordan vi handler ved bevidsthedspåvirkede spædbørn, forebyggelse af drukneulykker – herunder de 8 baderåd, samt korrekt fastspænding i bil.

Undervisningen gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af deltagerrefleksion, praktisk træning og øvelser. Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for refleksion både selv og i fællesskab. Vi gør op med frygten for at gøre noget hvis ulykken sker.

Efter gennemført kursus udsteds bevis. ‘

Kursusvarighed:                        7,5 timer
Antal deltagere:                         maks 16

Pris og yderligere info, kontakt Vestsjællands Brandvæsen.