Skip til hoved indholdet

Opdateringsuddannelse - Livreddende førstehjælp

Opdateringsuddannelse – Livreddende førstehjælp – 3 timer

Opdateringsuddannelsen vedligeholder og opdaterer indholdet af basisuddannelsen “Førstehjælp ved Ulykker”, men opdaterer desuden deltagerens kompetencer inden for en række livreddende førstehjælpstiltag.

På dette kursus gennemgås følgende:

  • Repetition af dele af indhold af basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop” og”Førstehjælp ved ulykker”
  • Udførsel af førstehjælp til blødninger
  • Udførsel af førstehjælp ved forbrændinger og skoldninger
  • Udførsel af førstehjælp ved forgiftninger
  • Udførsel af førstehjælp ved ætsninger
  • Brug af nødflytning
  • De 4 hovedpunkter

På dette kursus kan der være maks 16 deltagere.

Bemærk: Kursusbevis er gyldigt i 2 år, og opdateringsuddannelsen skal gennemføres inden udløb af denne periode.

Det er en forudsætning, at deltagerne kan fremvise gyldigt førstehjælpsbevis for at kunne deltage på dette kursus.

Kursusvarighed:                       3 timer
Antal deltagere:                        maks 16

Pris og yderligere info, kontakt Vestsjællands Brandvæsen.