Beredskabsstyrelsen har d. 18. marts 2020 oplyst, at brandvæsnerne i Danmark indtil videre kan afvise at behandle sager om midlertidig overnatning bl.a. fordi brandvæsnets manglende mulighed for, at bese overnatningsstederne pga. ønsket om, at begrænse smitterisikoen samt regeringens tiltag om, at begrænse antal folk der er samlet.

Det vil derfor, på nuværende tidspunkt og indtil videre, ikke være muligt at søge om tilladelse til midlertidig overnatning hos Vestsjællands Brandvæsen.

Tidshorisonten kendes ikke på nuværende tidspunkt, men vil blive meldt ud her på siden.

Fra den 1. Januar 2020 er det ikke længere kun hos brandvæsenet at du kan søge om tilladelse til midlertidig overnatning. Dette kan nu også ske ved at rette henvendelse til den kommune, hvor overnatningen skal foregå.

Du kan dog fortsat benytte vores formular til at søge tilladelse til midlertidig overnatning.

Vær opmærksom på, at du skal ansøge brandvæsenet senest 5 arbejdsdage før overnatningen finder sted. Husk at alle kravene i formularen skal overholdes. Vestsjællands Brandvæsen kan foretage uanmeldt brandsyn på overnatningsstedet.

Fremover kan midlertidige overnatninger også anmeldes til den kommune hvor overnatningen skal foregå.

Anmeldelsen til kommunen skal som udgangspunkt indeholde følgende oplysninger:

·         Dato og længde for overnatningen.

·         Adressen for overnatningen.

·         Antal overnattende.

·         Kontaktperson under overnatningen.

·         Oplysning om hvorvidt der er fast vågen vagt ved den midlertidige overnatning.

·         En kopi af driftsjournalen for den midlertidige overnatning.

·         En kopi af belægningsplan for overnatning i rum med flere end 50 overnattende.


Kommunen skal informeres om brugen af bygningsafsnittet til midlertidig overnatning, hvilket skal meddeles senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

Er du i tvivl om hvilke regler der gælder for midlertidige overnatninger skal du enten kontakte den kommune hvor overnatningen skal finde sted, eller orientere dig på kommunens hjemmeside.