Et nødkald består af et lille apparat og en sender, som ved aktivering på armbånd eller halskæde giver hjemmehjælperen en opringning, når borger trykker efter hjælp.
Ca. 700 gange i døgnet trykkes der efter hjælp af borgere i de fem ejerkommuner.

Når en borger trykker efter hjælp, ringer det automatiske system til hjemmeplejen i det område hvor borger er tilknyttet.
Hvis hjemmeplejen er travlt optaget og mister “kaldet”, så går nødkald i bagvagt på vagtcentralen, således at borgens kald om hjælp altid bliver hørt.
Hvis et nødkald går i bagtvagt sørger vagtcentralsmedarbejderen for at videre give informationen, således borgeren for hjælp.


Er du fra hjemmeplejen i en af de 5 ejerkommuner og ønsker at oprette, ændre eller slette oplysninger i televagten, kan du vælge kommune herunder.