Danmark lukker ned, og dette tager Vestsjællands Brandvæsen alvorligt. Vestsjællands Brandvæsen spiller en vigtig rolle i samfundet og ønsker fortsat på bedst mulig vis sikre tryghed for borgerne.

I forbindelse med regeringens udmelding i går den 11/03-2020, har Vestsjællands Brandvæsen nedsat en operationsstab, som har haft sit første møde i dag den 12/03-2020.

Operationsstaben har til formål at koordinere organisationens opgaver og kritiske funktioner i den kommende tid samt hele tiden at tilpasse organisationen til regeringens anbefalinger.

Alle de administrative medarbejdere er blevet sendt hjem med forventning om, at de arbejder hjemmefra og/eller står til rådighed for arbejdspladsen. Øvrigt fast personale, som ikke varetager administrative opgaver, der kan løses hjemmefra, sendes hjem med henblik på at stå til rådighed for udrykningsberedskabet og på tilkaldefunktion for at støtte op omkring udrykningsberedskabet.

Som følge af coronapandemien har regeringen besluttet at sende alle offentligt ansatte hjem, ansatte der ikke løser samfundskritiske funktioner. Dette har vi valgt at følge og har hjemsendt alt administrativt personale. I Vestsjællands Brandvæsen har vi allerede standset en række opgaver, som er vurderet unødigt risikobetonede i forhold til smitterisiko.
Vi vil gøre vores bedste for at bidrage til at begrænse smitterisikoen for både vores medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere
” – fortæller stabschefen Daniel Weinreich.

Operationsstaben har udarbejdet en strategi for at opretholde kritiske funktioner og fortsætte nødvendige opgaver i relation brandvæsenets kerneopgave. Deres vagtcentral er fortsat bemandet og i normal drift, og på nuværende tidspunkt er Vestsjællands Brandvæsen ikke udfordret på deres udrykningsberedskab og har udelukkende foretaget nogle specifikke tiltag for at mindske risikoen for smitte blandt brandfolk. I myndighedsområdet vil der fortsat kunne ske sagsbehandling efter Beredskabsloven, dog forventes længere ventetid i forbindelse med sagsbehandling det næste stykke tid.

Operationsstaben har fungeret rigtig fint, og vi har fået udarbejdet strategier og specifikke tiltag, som vi har kommunikeret ud til vores medarbejdere, samarbejdspartnere og kommunerne. Det er vigtigt, at vi i tider, som disse, tager ansvar og prøver at være med at sikre tryghed i samfundet. Vi gør vores bedste, så vores borgere føler sig trygge” – fortæller konstitueret direktør Lars Karlsen.

Kontaktoplysninger: døgnbemandet vagtcentral: 44 22 71 12 eller på mail: krisestab@vsbv.dk.