Administrationen, herunder myndighedsafdelingen holder lukket fra den 23.12.2019 til og med den 01.01.2020, begge dage inklusiv.
Ved hasteopgaver, som for eksempel salg og opbevaring af fyrværkeri, kan vagtcentralen kontaktes på 44 22 71 12.