Om jobbet

Planlægning og Udvikling

Planlægning og Udviklingsafdelingen ved Vestsjællands Brandvæsen søger en ny kollega til at styrke afdelingens samlede opgaveløsning.

Du vil blive kollega i en afdeling, som spænder vidt i opgaver lige fra brandteknisk myndighedsarbejde – herunder sagsbehandling og tilsyn på risikovirksomheder, brandsyn, taktisk forebyggelse, samt beredskabsplanlægning herunder risikobaseret dimensionering.

Udvikling og Planlægningsområdet skaber awareness og klæder samfundet på til ”selvhjælp” og robusthed ved at styrke lokalområdernes parathed og underbygge evnen til at fortsætte driften, når alvorlige hændelser rammer. Hovedkontoret i Vestsjælland Brandvæsen ligger i Kalundborg, men din arbejdsplads vil være på afdelingskontoret i Holbæk, hvor der er mulighed for daglig sparring med kollegaer.

Vi er en ung organisation. Derfor vil du have rig mulighed for at sætte dit præg på, hvordan organisationen og afdelingen kan udvikles fremover. Dit arbejdsområde kan indeholde alt fra brandsyn til sagsbehandling, og der vil ligeledes være mulighed for deltagelse i indsatsledervagten.

Arbejdsområder og opgaver:

Da vi ønsker at styrke vores samlede opgaveløsning, søger vi en medarbejder, som har en bred beredskabsfaglig viden og erfaring – gerne med hovedvægt på det brandforebyggende område. Dine arbejdsopgaver kommer bl.a. til at bestå af:

 • Brandsyn
 • Som kommunekontakt ansvarlig i Holbæk Kommune
 • Arbejde med forebyggende og tryghedsskabende indsatser sammen med ejerkommunerne
 • Tværgående projekter
 • Bidrage til sammenhæng mellem det forbyggende og det operative område
 • Mulighed for at deltage i indsatsledervagten
Din profil

Dine faglige kompetencer:

Vi forventer, at du har den nødvendige uddannelse og kompetencer til at bestride ovennævnte arbejdsområder, herunder:

 • Du har gennemgået og bestået Beredskabsstyrelsens kurset BGU og gerne BVU
 • Du har gennemgået Beredskabsstyrelsens indsatslederuddannelse og vedligeholdt denne
 • Du har erfaring med elektronisk sagsregistrering og journalisering
 • Vi ser gerne, at du har erfaring med brandteknisk sagsbehandling fra en kommunal brand-/bygningsmyndighed eller en privat virksomhed, samt erfaring med at gå brandsyn
 • Du har stor interesse for arbejdet med det brandforebyggende område og kan sætte dig ind i nye tiltag, ændringer og lignende på området
 • Derudover forventer vi, at du har flair for service og kommunikationens kunst i forhold til borgere, rådgivere og kollegaer

Dine personlige kvalifikationer:

Dine personlige kompetencer er de egenskaber, som har indflydelse på, hvordan du tackler og udfører dit arbejde i det daglige og i samarbejde med andre, derfor søger vi en person, som kan nikke genkendende til følgende:

 • Du er fleksibel, serviceorienteret og en kompetent forbygger som er “selvkørende” i hverdagen
 • Du kan formidle tekniske, og til tider komplekse budskaber på en forståelig måde, både mundtligt og skriftligt
 • Du kan bidrage til et godt samarbejde ved gensidig dialog, respekt og forståelse, bredt både internt i brandvæsnet, og i forhold til ejerkommunerne, borgerne, virksomhederne, samt øvrige samarbejdspartnere
 • Du er en ansvarsbevidst og loyal kollega, der bidrager til et positivt arbejdsmiljø – gerne suppleret med en god portion humor
Derfor skal du vælge os

Vi tilbyder:

Vi er et borgernært beredskab, og vi ønsker at markere os som aktive deltagere i forum og meningsdannelse inden for vores fag. Vi ønsker at være kendt for et fagligt højt niveau, og samtidig som en arbejdsplads, der er åbne overfor nye tiltag og arbejdsgange. I den forbindelse kan vi bl.a. tilbyde dig:

 • En spændende arbejdsplads i udvikling, med stor mulighed for selv at kunne tilrettelægge sit arbejde og sin hverdag
 • Et spændende, varieret og udadvendt job, med gode udviklingsmuligheder og selvstændigt ansvar
 • Gode kollegaer i et venligt, tillidsvækkende og udviklingsorienteret miljø
 • Mulighed for sparring med fagligt dygtige kollegaer
 • Deltagelse i det operative beredskab, som indsatsleder.
Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår jf. gældende overenskomst.

Hvis du vil vide mere

Skulle du have spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte områdeleder Jan Bruun på telefonnummer: 21 57 96 46 eller beredskabsdirektør Lars Karlsen på telefonnummer: 20 27 17 04. Generelle oplysninger om Vestsjællands Brandvæsen kan findes på www.vsbv.dk.

Ansøgning

Ansøgning, CV og andre relevante dokumenter kan sendes via følgende link: https://talentsplace.recruitmentplatform.com/syndication1/KMD/PUFFK026203F3VBQBV76GLOTE/DN/details.html?id=PUFFK026203F3VBQBV76GLOTE&nPostingID=180832&nPostingTargetID=254007&mask=kmdlive&lg=DN

Ansøgning senest d. 24. januar 2021.

Samtaler forventes afholdt tirsdag d. 26. januar 2021

Stillingerne ønskes tiltrådt den 1. marts 2021.

Vestsjællands Brandvæsen ønsker en mangfoldig sammensætning af medarbejdere og opfordrer derfor alle uanset køn og etnisk baggrund til at søge. Det bemærkes, at Vestsjællands Brandvæsen kræver straffeattest/børneattest.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Om os

Vestsjællands Brandvæsenets direktion er Beredskabskommissionen, der er sammensat af borgmestre, borgervalgte samt medarbejderrepræsentanter. Nuværende formand for beredskabskommissionen er Christina Krzyrosiak Hansen, der er borgmester i Holbæk Kommune.

Vestsjællands Brandvæsen består af både fastansatte medarbejdere, deltidsansatte medarbejdere og frivillige.

Vestsjællands Brandvæsen har omstruktureret sig og været igennem en reorganisering med fokus på at være et synligt borgernært beredskab, hvor det forebyggende arbejde og den beredskabsmæssige indsats skaber størst mulig tryghed og sikkerhed for borgere, virksomheder og kommuner i lokalområderne. Vestsjællands Brandvæsens ledelses- og medarbejdergrundlag danner rammen og en fælles forståelse for, hvordan vi leder vores medarbejdere og frivillige i organisationen.