HOVEDMAIL
vsbv@vsbv.dk

FOREBYGGENDE AFD.
forebyg@vsbv.dk

VAGTCENTRALEN
vct@vsbv.dk