Skip til hoved indholdet

Mission, vision og kerneværdier

Mission:

Vestsjællands Brandvæsens kerneopgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger, eller overhængende fare herfor.

Vision:

Vi vil være et synligt borgernært beredskab, hvor det forebyggende arbejde og den beredskabsmæssige indsats skaber størst mulig tryghed og sikkerhed for borgere, virksomheder og kommuner i lokalområderne.

Kerneværdier:

Kerneværdierne skal kunne genspejles i alt, hvad vi gør – både internt i organisationen og eksternt. Vores værdier er et bærende fundament for vores beslutninger og vores måde at arbejde sammen på.

Kerneværdierne i Vestsjællands Brandvæsen er sammenfattet til et adfærdskodeks med det mundrette navn ”BÅTT”, der står for beslutsomhed, åbenhed, tillid og tryghed.