Skip til hoved indholdet

Ændrede brandsynsregler fra 1. januar 2022

Oprettet 29 marts 2022

Vestsjællands Brandvæsen har siden 2008 fortaget brandsyn efter BEK nr. 212, driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Dette er ophørt siden den 31. december 2021.

Vestsjællands Brandvæsen kommer stadig på brandsyn, men de driftsmæssige krav, som der fremadrettet skal fortages brandsyn efter, er blevet flyttet over i Bygningsreglementet.

Bygningsreglementets vejledninger kapitel 5 – Brand, Kapitel 7, Drift-, kontrol og vedligeholdelse i og omkring bygninger.

Ændringen er ikke gældende for brandsynsobjekter, der har fået tilladelse efter tekniske forskrifter (brandfarlige virksomheder og oplag).

Du skulle gerne som driftsansvarlig og/eller bygningsejer af brandsynspligtige bygninger have modtaget eller vil modtage information omkring dette. Har du ikke modtaget nogen informationer vedrørende ændring af brandsynsregler inden 1. maj 2022, kan du henvende dig til Vestsjællands Brandvæsens myndighedsafdeling via vsbv@vsbv.dk.

Vores hjemmeside vil løbende blive opdateret med information omkring de ændrede brandsynsregler, så du kan med rette følge med her.