Skip til hoved indholdet

Information om salg og opbevaring af fyrværkeri

Oprettet 04 oktober 2023

Til virksomheder vedr. salg, håndtering og opbevaring i detailleddet af konsumfyrværkeri i 2023/24 i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner

Her finder du information om fyrværkerisalg for nytåret 2023/24.

Ansøgning

 1. Ansøgningen skal gå igennem Sikkerhedsstyrelsen via virk.dk og blanketten: Fyrværkeri, opbevaring/salg i detailleddet. Ifølge lovgivningen skal ansøgningen medsendes det fornødne målsatte tegningsmateriale, en beskrivelse af virksomhedens arbejdsmæssige rutiner og opbevaringsforhold.
 2. Vestsjællands Brandvæsen har 4 ugers sagsbehandlingstid på denne type ansøgninger.
  Derfor skal ansøgningen være i hænde senest d. 26. oktober, hvis I starter opbevaring allerede d. 24. november. Senest d. 28. november, hvis I starter opbevaring/salg d. 27. december.
  Vi vil gøre opmærksom på, at hvis ikke ansøgningen sendes rettidig, og hvis ikke der til ansøgningen er vedlagt det nødvendige materiale, kan konsekvensen være at Vestsjællands Brandvæsen ikke kan give tilladelse til det ansøgte med start af opbevaring/salg den ønskede dato.
 3. Er der tale om en anmeldelse af salg i butik jf. §§ 20-21 (12,5 kg + 12,5/25 kg NEM) skal dette anmeldes senest 14 dage før opbevaringen påbegyndes.
 4. Ansøg om opbevaring af fyrværkeri for hele den periode i opbevarer fyrværkeri.

F.eks.

  1. I opbevarer og sælger fyrværkeri fra 27/12 – 31/12, og opbevarer til 7/1.
   I skal ansøge om tilladelse fra 27/12 – 7/1.

  2. I opbevarer fyrværkeri allerede 20/12, men sælger kun 27/12 – 31/12, og opbevarer til 18/1.
   I skal ansøge om tilladelse fra 20/12 – 18/1.

Skriv i ansøgningen hvornår I starter salg, hvis salgsdatoen og opbevaringsdatoen ikke er den samme.

Opbevaring og salg

 1. Området indenfor 10 meter af container eller salgssted i det fri, må ikke anvendes til andre formål. Det betyder, at der ikke må være oplag, hverken af brandbare eller ubrandbare materialer. Der må ikke være parkering af biler, aflæsning eller lignende. Desuden må der ikke være brandbar vegetation, som f.eks. træer, buskads og lignende.
 2. På alle døre til opbevaringsstedet i butik, på containere og salgssteder i det fri, skal der sidde skilte med forbud mod tobaksrygning og brug af åben og sikkerhedsskilte med teksten ”FARLIGT FYRVÆRKERI”. Dette inkluderer alle udvendige døre til butikken/salgsstedet i det fri, herunder ved hovedindgangen til selve butikken.
 3. Udstillede fyrværkeri må ikke indeholde pyroteknisk sats, og skal være tydeligt markerede, f.eks. med ”dummy” eller ”attrap”.
 4. Vær opmærksom på, at der skal føres egenkontrol for salgsstedet. Fyrværkeribranchen har udarbejdet eksempler på kontrolskemaer, som kan hentes her: Diverse formularer (fyrvaerkeribrancheforeningen.dk)

Yderligere information om reglerne for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri kan findes i Sikkerhedsstyrelsens vejledning til tekniske forskrifter, som kan hentes her: Tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri (sik.dk)

Vi ser frem til en god og sikker fyrværkerisæson.