Skip til hoved indholdet

Brandsikker grillsæson

Oprettet 22 maj 2023

Brandvæsenet rykker hvert år ud til 200-300 brande forårsaget af grill, bål eller aske. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen for at forebygge, at en hyggelig grillaften ender med en brand.

Brandvæsenet rykkede i 2022 ud til 243 brande som følge af uforsigtig brug af grill og bål. Aske, der bliver smidt væk efter bål og især grill, er den helt store synder, der tegner sig for næsten 70 pct. af de formodede årsager til brandene.

Der er særligt tre tidspunkter i forbindelse med grill eller bål, hvor der let kan opstå brand: Hvis du tænder forkert op, dvs. bruger tændvæske, eller hvis du placerer din grill eller bålfad for tæt på brændbart materiale, f.eks. et hegn. Og så er der topscoreren; at du ikke får slukket kulrester og aske ordentligt bagefter.

Det kan tage over et døgn, før aske og kulrester er helt kolde og fri for gløder. Vent derfor med at smide asken ud, til det med sikkerhed er slukket helt.

Risiko for forbrændingsskader
Der er risiko for at blive forbrændt, når du bruger grill eller åben ild i bålfad eller bålplads. Det gælder både ved optænding, og når grillen eller bålet er varmt.

Optændingen skal altid ske forsvarligt for at undgå brand og forbrændingsskader. Brug derfor aldrig tændvæske og lignende og vær opmærksom på dine omgivelser, når du tænder op – vær sikker på, at børn og kæledyr ikke er i nærheden af grillen og bålet for at undgå, at de kommer til skade. Brug i stedet f.eks. optændingsblokke.

I tidens løb har flere alvorlige ulykker fundet sted, når der er brugt brandfarlige væsker til optænding. Det kan udvikle sig til eksplosionsulykker, hvor der kan ske alvorlige forbrændinger. Drop derfor tændvæsken og andre brandfarlige væsker, når du griller, da det er for farligt. 

Hvis du bruger en engangsgrill på stranden, så vær særligt opmærksom på, at sandet under grillen bliver meget varmt. Det er derfor vigtigt at afkøle sandet med vand, inden I tager hjem, så ingen kommer til skade ved at træde på det varme sand. Du må heller ikke grave engangsgrillen ned i sandet efter brug.

Fem gode råd om brug af grill eller bål

Følg disse fem gode råd om brug af grill eller bål og minimer risikoen for, at grillaftenen ender med et besøg af brandvæsenet eller en tur på skadestuen:

  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du griller og tænder bål – det er sikrest at tænde op med grillstarter eller optændingsblokke
  • Grill kun udendørs – ved brug af grill f.eks. i en udestue er der fare for kulilteforgiftning, som er livsfarlig
  • Placer grill eller bål i sikker afstand fra brandbart materiale og på et stabilt underlag – generelt er det vigtigt at holde afstand til tørre planter, bygninger og andet, der kan brænde
  • Hav altid vand i nærheden – så kan du nemt slukke, hvis en glød får fat i tørt buskads, dugen på bordet eller andet brændbart, og du kan køle huden, hvis du bliver forbrændt
  • Aske og kulrester skal være helt kolde, før du smider dem ud eller forlader bålpladsen - det kan tage over et døgn, før asken og kulresterne er kolde, og der ikke er gløder tilbage

Fem gode råd om brug af gasgrill:

Fem gode råd om brug af Kulgrill:

Tjek de specifikke råd

Brandsikkerbolig.dk har Beredskabsstyrelsen samlet råd og vejledninger for både kulgrill, gasgrill og bål. Det er en god idé at have styr på forholdsreglerne, inden du tænder op.

Brandfare.dk

Hvis du gerne vil tænde bål i haven eller i naturen, så tjek altid brandfareindekset på Brandfare.dk og se, om der er forhøjet brandfare eller udstedt afbrændingsforbud. Forholdene kan variere fra dag til dag, så tjek altid hvad der gælder der, hvor du er. Se også gode råd til at undgå brand i naturen på Brandfare.dk.

Brand eller tilskadekomst

Ring 1-1-2, hvis der opstår brand, du ikke selv kan slukke. Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.